Dato for udgivelse
21 Mar 2012 10:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jan 2011 10:27
SKM-nummer
SKM2012.187.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, S-1338-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Rettighedsfrakendelse, bødeforlæg, dokumentation, kasseregnskab, kiosk, colalovgivning, logbog
Resumé

T var tiltalt for en række overtrædelser af chokoladeafgiftslovens og mineralvandsafgiftslovens bestemmelser om opbevaring af bilagsmateriale m.v. og for ikke at kunne fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelse af afgift. Endvidere var han tiltalt for ikke at have fulgt SKATs pålæg om daglige registreringer af oplysninger over ansatte.

T havde tidligere vedtaget bøder for overtrædelser af samme karakter.

T havde i byretten nægtet sig skyldig. T forklarede at han var ordblind og at fakturaerne delvist forelå hos revisor, der skulle stå for afgiftsopgørelsen. Han vidste ikke hvordan man førte en skriftlig kasserapport og SKAT havde ikke haft tid til at vise ham det. Endvidere havde han misforstået logbog systemet, idet han ikke vidste at ulønnede praktikanter skulle skrives ind i logbogen. T drev forretningen alene med ulønnet hjælp.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Straffen blev fastsat til en bøde på 105.600 kr. T blev frakendt retten til at drive virksomhed i 1 år. T havde gentagne gange overtrådt reglerne. Den omstændighed, at afgiftsunddragelsen i nogle tilfælde alene vedrørte afgiftsbeløb af relativt beskedne størrelser kunne efter omfanget og hyppigheden af overtrædelserne ikke føre til andet resultat.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, men forhøjede rettighedsfrakendelsen til 2 år efter overtrædelsernes karakter og omfang samt at T var tidligere straffet for samme forhold.

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2, jf. straffelovens § 89
Mineralvandsafgiftsloven § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 3 og § 12, stk. 4, jf. straffelovens § 89
Kildeskatteloven § 86 A, jf. § 74 A, jf. § 74

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Knud Ole Ravn Meden, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Jan Uffe Rasmussen, Inge Neergaard Jessen og Karen Hald med domsmænd

----------

Byrettens dom af 19. april 2010, SS 3-20829/2009

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 4. september 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2, jf. straffelovens § 89,

ved som konstateret af SKAT den 13. november 2007 under kontrolbesøg i H1, hvor 35,01 kg chokolade og slik var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlende varer.

2

chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2, jf. straffelovens § 89,

ved som konstateret af SKAT den 9. januar 2008 under kontrolbesøg i H1, hvor 269,73 kg chokolade og slik var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlende varer.

3

chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2,

ved som konstateret af SKAT den 1. december 2008 under kontrolbesøg i H1, hvor 329,38 kg chokolade og slik var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlende varer.

4

mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 3 og § 12, stk. 4, jf. straffelovens § 89,

ved som konstateret af SKAT den 13. november 2007 under kontrolbesøg i H1, hvor 488,49 liter mineralvand var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlende varer.

5

mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 3 og § 12, stk. 4, jf. straffelovens § 89,

ved som konstateret af SKAT den 10. december 2007 under kontrolbesøg i H1, hvor 20,79 liter mineralvand var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlende varer.

6

mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 3 og § 12. stk. 4, jf. straffelovens § 89,

ved som konstateret af SKAT den 9. januar 2008 under kontrolbesøg i H1, hvor 173,25 liter mineralvand var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlende varer.

7

mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 3 og § 12, stk. 4. jf. straffelovens § 89,

ved som konstateret af SKAT den 29. januar 2008 under kontrolbesøg i H1, hvor 47.99 liter mineralvand var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlende varer.

8

mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 3 og § 12, stk. 4,

ved som konstateret af SKAT den 1. december 2008 under kontrolbesøg i H1, hvor 294,36 liter mineralvand var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlende varer.

9

kildeskattelovens § 86 A, jf. § 74 A. jf. § 74

ved som konstateret af SKAT den 9. januar 2008 og den 29. januar 2008 under kontrolbesøg i H1, at have undladt at følge SKAT's pålæg af 10. december 2007 om daglige registreringer af oplysninger over ansatte idet LM ved begge lejligheder blev antruffet udførende arbejde i forretningen uden at være anført i logbog over ansatte.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af lov om næringsbreve til visse fødevarevirksomheder § 11, stk. 1, frakendes retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer i et af retten fastsat tidsrum.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.2.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring

Forhold 1 og 4

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Tiltalte forklarede, at han ejer H1, hvorfra han sælger chokolade og mineralvand. Han indkøber sodavand og chokolade forskellige steder, bl.a. i Dagrofa og Metro. Han har herudover forskellige leverandører, danske og pakistanske, der kommer i forretningen og sælger til ham.

Tiltalte kan ikke huske, om han selv var i forretningen den 13. november 2007.

Foreholdt forhold I, bilag 3, side 4, hvoraf fremgår at LM var i forretningen, forklarede tiltalte, at LM er hans nevø. LM er ikke ansat i forretningen, men han hjælper til i forretningen uden at modtage løn. Der var pantmærker på sodavandene, men i følge SKAT stemte pantnumrene ikke med numrene på fakturaerne. Han havde nogle sodavand i baglokalet uden pantmærker. Han havde fakturaer på varerne, men de lå ikke i butikken, og SKAT ville ikke vente ½ time på, at han hentede dem.

Foreholdt, at der ifølge SKATs sagsfremstilling ikke var fakturaer vedrørende nogle af slikvarerne, forklarede tiltalte, at han havde en stor bunke fakturaer, men SKAT ville ikke vente på, at han fandt dem. Han har aldrig været over grænsen for at købe varer.

Han havde et regnskab, men SKAT havde ikke tid til at kigge på det. Han talte kassen op hver dag, men han førte ikke en skriftlig kasserapport. Han ved ikke, hvordan man fører en sådan.

Foreholdt forhold I, bilag 3, side 5 og side 7, forklarede tiltalte, at han ikke kan huske, hvem der har leveret de anførte mineralvand og chokolade- og sukkervarer, men der er tale om en dansk leverandør. Der skal være danske tekstmærker på varerne.

Foreholdt side 4, hvoraf fremgår, at han skulle have forklaret, at dåserne var købt "... af en der var kommet forbi ...", forklarede tiltalte, at varerne er købt i Danmark af en seriøs leverandør.

Foreholdt bilag 3, side 4, hvoraf fremgår, at der ikke var overensstemmelse mellem pantnummeret på fakturaerne og de faktiske mærker på flaskerne, forklarede tiltalte, at pantmærket tilhører Coca Cola og ikke må sidde på en flaske med Fanta. De har forskellige pantmærkestregkodenumre. Han kan ikke huske, om der var upantmærkede sodavandsdåse i hans baglokale, men på det tidspunkt måtte man godt have flasker uden pantmærker i baglokalet, hvis flaskerne ikke var sat til salg. Først når flaskerne blev sat til salg i køleskabet i salgslokalet, skulle man sørge for at sætte pantmærker på.

Forhold 5

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Tiltalte bekræftede, at SKAT kom på besøg den 10. december 2007. Hat kan ikke huske, hvor han havde købt mineralvandene.

Foreholdt forhold VI, bilag 3, side 4, hvoraf fremgår, at han ikke førte et forskriftsmæssigt regnskab, forklarede tiltalte, at han ikke husker, om han har ført en kasserapport og foretaget daglig afstemning. Medarbejderen fra SKAT var efter tiltalte og forslog tiltalte, at han lukkede forretningen.

Foreholdt bilag 3, side 5 øverst, forklarede tiltalte, at han aldrig har upantmærkede sodavand i køleskabet. Han har ca. 100 liter sodavand og 1 tons chokolade i forretningen. Han har et kasseapparat, og han bruger det, når der kommer kunder og køber noget. Han kan dreje på en Z-nøgle på kasseapparatet og udskrive en Z-bon, som viser, hvad der er solgt i løbet af dagen, og hvad der er i kassen. Han afleverer bonnerne til SKAT hver 3. måned.

Foreholdt, at han skulle have forklaret, at en mand var kommet forbi i en varevogn og solgt varerne, og at han ikke havde modtaget nogen faktura, forklarede tiltalte, at han ikke husker at han har udtalt sig sådan, men det kan godt være at han først har modtaget fakturaen eller en følgeseddel dagen efter med posten. Han bekræftede, at medarbejderne fra SKAT stillede ham spørgsmål, men han har ikke set, at hans svar blev noteret ned, og han er ikke blevet foreholdt notaterne.

Forhold 2, 6 og 9

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Tiltalte forklarede, at hans nevø var i forretningen den 9. januar 2008. Der blev ringet efter tiltalte, der kom til stede i forretningen. Han havde fakturaer liggende og kunne have fremvist fakturaerne, hvis SKAT havde haft tid til at vente. SKAT tager nogle gange kopi af fakturaerne, fordi de ikke må tage fakturaerne med.

Vedrørende kasserapport/daglig afstemning forklarede tiltalte, som under forhold 5. Han fører stadig ikke nogen kasserapport, idet han ikke kan finde ud af det, og det er lidt besværligt. Han har en revisor, der skal lave regnskaberne og sende dem til SKAT. Han har svært ved at læse dansk. Han prøver at gøre det så godt som muligt.

Foreholdt forhold II, bilag 3, side 5, 4. afsnit; 2. dot, forklarede tiltalte, at han ikke forstod, hvad det går ud på, og han husker ikke, hvordan det var. Der var fakturaer på varerne, men SKAT ville ikke godkende dem.

Forhold 3 og 8

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Tiltalte bekræftede, at SKAT korn på besøg den 1. december 2008. Han havde fakturaer og SKAT så på dem. Han ved ikke, hvad der var galt med fakturaerne, men det kan være, fordi de var mere end 3 måneder gamle. Der var dansk pantmærke på sodavandene. Han havde betalt afgift. Numrene på fakturaer ag pantmærkenumrene stemte ikke overens på grund af en fejl fra leverandørens side. Mineralvandene var leveret af G1 ApS. Det er ikke muligt at købe varer uden afgift, hvis der er pantmærker på flaskerne. Han må gerne købe uden pantmærke, men skal så selv betale afgiften. Vedrørende kasseregnskabet forklarede han, som under forhold 5.

Forhold 7

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Tiltalte bekræftede, at SKAT kom på besøg den 29. januar 2008. Det var LM, der stod i forretningen. Tiltalte kom ikke til stede. LM kunne ikke finde fakturaer, der dækkede købene. LM ringede til tiltalte og fortalte, at SKAT havde været i forretningen.

Flaskerne med tysk etikette på, kan han ikke huske, hvor han har købt, men det kan godt være, at han har solgt flasker med tysk etikette.

Forhold 9

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Den 9. januar 2008 og den 29. januar 2008 kom SKAT, men der stod ikke i logbogen, at LM var der de dage. Han kan ikke svare på, hvorfor han ikke havde skrevet LM ind i logbogen.

Foreholdt bilag 5, side 3, forklarede tiltalte, at LM er ulønnet praktikant i forretningen.

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

Vidnet forklarede vedrørende forhold 1, at han og en kollega var på besøg den 13. november 2007 i tiltaltes forretning, hvor de kiggede efter slik og mineralvand for at sikre, at der var betalt afgift af varerne. De kan ikke se på varerne, om de er afgiftsberigtigede. Indehaveren skal derfor kunne dokumentere dette. De kigger bl.a. efter om der er udenlandske varer. Hvis der er udenlandske tekster på en vare, er det en indikation for, at varen er udenlandsk. Hvis der er udstedt en faktura, er det en indikation for, at der er betalt afgift, idet SKAT efterfølgende vil kunne gå til leverandøren og tjekke, om der er betalt afgift. Mineralvandene var ikke pantmærkede. Mineralvand skal enten være pantmærkede eller genpåfyldelige. Der var udenlandske varer i køleskabet. De fandt upantmærkede dåser, flasker med sodavand og slik med udenlandsk tekst. De bad om dokumentation i form af faktura eller følgeseddel for, hvor varerne var købt. Der blev forevist dokumentation for noget, men ikke for alle slikvarerne og de upantmærkede mineralvand. Det var derfor ikke muligt at konstatere ved henvendelse til leverandøren, om der var betalt afgift af varerne. Der blev også kigget på kasseregnskabet. Der blev ikke ført kasserapport eller foretaget kasseafstemning. Det er et problem, idet der så ikke er sikkerhed for at alle transaktioner er talt med og er blevet beskattet/momsberigtiget. Det er heller ikke muligt at konstatere, hvordan vareindkøb er blevet betalt, og om der er købt nye varer for en eventuel "sort omsætning". Kasseafstemning skal foretages jævnligt og i en forretning, der har åbent hver dag betyder det efter vidnets opfattelse i hvert fald 2 gange om ugen. Vidnet har jævnligt påpeget disse forhold for tiltalte. Den pågældende dag blev kassen talt op, og optællingen viste en kassedifference på 1.112.50 kr. Optællingen var behæftet med usikkerhed, idet der ikke var foretaget en optælling af kassebeholdningen om morgenen.

Virksomheden skal på stedet være i stand til at dokumentere købet ved en faktura eller følgeseddel. Kasserapporten og kasseafstemningen siger ikke i sig selv noget om, hvorvidt afgifterne er berigtiget, men et korrekt ført regnskab er med til at validere regnskabet, herunder at posterne i regnskabet er korrekte.

Tiltalte havde et kasseapparat med Z-bon-funktion. SKAT rørte ikke kasseapparatet, men bad tiltalte køre en X-bon ud, medens vidnet var der. Tallene på bonnen er ikke afstemt.

Vidnet forklarede, at øl og sodavand skal være pantmærkede. Hvis de ikke er pantmærkede, er det en indikation for, at der ikke er betalt afgift. Man må godt købe mineralvand i udlandet, hvis man som importør betaler afgiften og pantmærker varerne. Det skærper SKATS interesse, når der er en udenlandsk tekst på varen eller når varen ikke er pantmærket.

Vidnet forklarede vedrørende forhold 5, at han har foretaget kontrolbesøget. Det var et opfølgende besøg. Der var ikke dokumentation for ca. 20 liter sodavand. De kontrollerede regnskabet og konstaterede, at der ikke blev lavet kasseregnskab. Tiltalte udskrev kun en X-bon, og det var ikke muligt at foretage afstemning. Det blev ikke registreret, hvem der var på arbejde i virksomheden den pågældende dag, og de pålagde tiltalte at føre logbog. Ulønnede medarbejdere skal også registreres. Det skal i logbogen registreres, hvem der er i forretningen med navn, cpr.nr. og hvilken løn, de får. Det gælder også en ulønnet praktikant. der skal registreres med en løn på 0 kr.

Vidnet forklarede vedrørende forhold 2, 6 og 9, at de var i forretningen, og at det var LM, der stod i forretningen. Fakturaerne vedrørende slikket var ikke specificeret ordentligt. Der stod bare chokolade og ikke type, vægt m.v. Der var ingen fakturaer vedrørende mineralvandene. Der var ikke udfærdiget kasserapport eller kasseafstemning.

Foreholdt forhold II, bilag 3, side 5, 4. afsnit, 2. dot, forklarede vidnet, at hvis SKAT præsenteres for en fyldestgørende faktura med tilstrækkelig specifikation af varen, tror de på den. Fakturaerne fra G2 indeholdt ikke specifikation af varen og var ikke ført ind i kasseregnskab. Der var mange varer i forretningen, og vidnet kiggede rundt og så udenlandske varer. Det er en indikation af et afgiftsmæssigt problem. I den situation må SKAT forholde sig til fakturaerne. Det var ikke muligt at se nogen sammenhæng mellem varerne på hylderne og på fakturaerne.

Vidnet kan ikke huske, om han kontrollerede logbogen den pågældende dag, men det må han have gjort, idet han tog billeder af logbogen.

Vidnet forklarede vedrørende forhold 3 og 8, at han også var i forretningen den 1. december 2008. Det er udenlandske varer, når der er udenlandsk tekst eller klistermærker på varen. I den situation beder SKAT om dokumentation for varen. Der var ikke tilstrækkelig dokumentation. Der var ikke sammenhæng mellem de varer, der stod i butikken og på fakturaerne. På fakturaerne stod pantmærkenumre, der ikke passede med varerne i forretningen. Der blev ikke forevist kvittering for chokolade. Der var det samme problem med kasseregnskabet som ved de tidligere besøg.

Pantmærkenummeret er det lange nummer, som står under stregkoden. Det er unikt. Nummeret udstedes i forbindelse med, at pantmærket laves. Det er ikke et krav, at det står der.

Vidnet V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring

Vidnet forklarede vedrørende forhold 7 - 9, at han den 29. januar 2008 var på kontrolbesøg hos H1 sammen med politiet. De konstaterede, at der var nogle mineralvand med udenlandsk tekst. Der var pantmærker på flaskerne. De bad ekspedienten, der ikke var ejeren, om at fremlægge nogle fakturaer, men det var ekspedienten ikke i stand til. Tiltalte kunne ikke komme til stede, idet han var på vej til revisor. De udvalgte et konkret antal varer i butikken. Mineralvandene var påsat et klistermærke og var kommet til Danmark via et importørled. Når der ikke er dokumentation, skal man sikre, om der er orden eller uorden i kasseregnskabet, idet det afspejler firmaets økonomi. Regnskaberne var ikke, som de skulle være. Ekspedienten sagde, at han ikke vidste om ejeren førte regnskab, og han var ikke i stand til at fremlægge noget regnskabsmateriale. Han kan ikke huske, om de kiggede i logbogen. Formålet med at tjekke kasseregnskabet er, at sikre at regnskabet afspejler den faktiske drift, herunder pengestrømmen, og at pengene ikke bruges til fx. køb af varer uden dokumentation. Det har relation til hele SKATs kontrolområde, herunder kontrollen med punktafgifter.

Oplysningerne i sagen

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han tidligere har været grønthandler. Han har ingen uddannelse. Han er gift og har 3 børn på 7, 9 og 11 år. Butikken er et familieforetagende, og den er familiens eksistensgrundlag. Han kom til Danmark i 1989. Han er ordblind og er ikke så god til at læse dansk.

Tiltalte er tidligere straffet for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven/mineralvandsafgiftsloven ved den 5. august 2005 at have vedtaget en bøde på 7.500 kr. og ved den 26. januar 2007 at have vedtaget en bøde på 15.000 kr.

Tiltalte er endvidere straffet for overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens regler vedrørende pant, ved at have vedtaget en bøde på 5.000 kr. den 11. april 2006, en bøde på 10.000 kr. den 7. august 2006, en bøde på 30.000 kr. den 1. juli 2008 og en bøde på 15.000 kr. den 1. juli 2008.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Efter bevisførelsen, herunder den afgivne vidneforklaring sammenholdt med sagsfremstillingen i SKATs afgørelse, er det bevist, at tiltalte opbevarede 35,1 kg. udenlandske slikvarer, som ikke kunne dokumenteres ved fakturaer eller følgesedler, og at der ikke kunne fremvises et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt. Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 2

Efter bevisførelsen, herunder den afgivne vidneforklaring sammenholdt med sagsfremstillingen i SKATS afgørelse, er det bevist, at tiltalte opbevarede 269,73 kg. slikvarer, som ikke kunne dokumenteres ved fakturaer eller følgesedler, og at der ikke kunne fremvises et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt. Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 3

Efter bevisførelsen, herunder den afgivne vidneforklaring sammenholdt med sagsfremstillingen i SKATs afgørelse, er det bevist, at tiltalte opbevarede 329,38 kg. slik, som ikke kunne dokumenteres ved fakturaer eller følgesedler, og at der ikke kunne fremvises et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt. Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 4

Efter bevisførelsen, herunder den afgivne vidneforklaring sammenholdt med sagsfremstillingen i SKATs afgørelse, er det bevist, at tiltalte opbevarede 488,49 liter mineralvand, som ikke kunne dokumenteres ved fakturaer eller følgesedler, og at der ikke kunne fremvises et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt. Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 5

Efter bevisførelsen, herunder den afgivne vidneforklaring sammenholdt med sagsfremstillingen i SKATs afgørelse, er det bevist, at tiltalte opbevarede 20,79 liter mineralvand, som ikke kunne dokumenteres ved fakturaer eller følgesedler, og at der ikke kunne fremvises et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt. Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 6

Efter bevisførelsen, herunder den afgivne vidneforklaring sammenholdt med sagsfremstillingen i SKATs afgørelse, er det bevist, at tiltalte opbevarede 173,25 liter mineralvand, som ikke kunne dokumenteres ved fakturaer eller følgesedler, og at der ikke kunne fremvises et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt. Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 7

Efter bevisførelsen, herunder den afgivne vidneforklaring sammenholdt med sagsfremstillingen i SKATs afgørelse, er det bevist, at tiltalte opbevarede 47,99 liter mineralvand, som ikke kunne dokumenteres ved fakturaer eller følgesedler, og at der ikke kunne fremvises et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt. Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 8

Efter bevisførelsen. herunder den afgivne vidneforklaring sammenholdt med sagsfremstillingen i SKATs afgørelse, er det bevist, at tiltalte opbevarede 294,36 liter mineralvand, som ikke kunne dokumenteres ved fakturaer eller følgesedler, og at der ikke kunne fremvises et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelser af om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt. Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Forhold 9

Tiltalte blev ved SKATs afgørelse af 10. december 2007 og 7. januar 2008 pålagt at føre logbog over de beskæftigede i forretningen i perioden frem til den 13. december 2008. Efter bevisførelsen, herunder de afgivne vidneforklaringer sammenholdt med sagsfremstillingen i SKATs afgørelse, er det bevist, at LM de pågældende dage var beskæftiget i butikken, og at logbogen ikke var ført korrekt. Tiltalte er derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 105.600 kr., jf. chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2, mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 3 og § 12, stk. 4. jf. til dels straffelovens § 89, og kildeskattelovens § 86 A, jf. § 74 A, jf. § 74.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Retten har ved straffastsættelsen lagt vægt på, at der er tale om 3. gangstilfælde af overtrædelser af chokoladeafgiftsloven og mineralvandsafgiftsloven. Retten har som følge heraf fastsat bøden for hver af de af tiltalte begåede lovovertrædelser til 12.500 kr. eller i alt 100.000 kr. jf. herved TfK 2009.955. Retten har ikke fundet, at særlige grunde taler for at fravige bestemmelserne i de omhandlede love om, at bødestraffen for hver overtrædelse skal sammenlægges.

Ved tilsyn gennemført i forretningen den 15. juli 2005, 25. april 2006, 13. november 2007 og 9. januar 2008 er der konstateret overtrædelser af miljøbeskyttelseslovens regler om pant på emballage, idet tiltalte har markedsført et varierende antal læskedrikke i flasker og dåser, selv om disse ikke var pantmærket. Tiltalte har vedtaget bødeforlæg efter disse tilsynsbesøg.

Tiltalte har endvidere vedtaget bødeforlæg efter tilsynsbesøg den 31. maj 2005 og den 25. april 2006 for overtrædelse af chokoladeafgiftsloven/mineralvandsafgiftsloven ved ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer i forretningslokalet og for ikke at have ført forskriftsmæssigt regnskab som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret.

Ved de nu til pådømmelse foreliggende forhold har tiltalte overtrådt bestemmelserne i chokoladeafgiftsloven og eller mineralvandsafgiftsloven ved tilsynsbesøg den 13. november 2007, 10. december 2007, 9. januar 2008, 29. januar 2008 og 10. december 2008.

Som følge af det anførte findes tiltalte gentagne gange væsentligt at have overtrådt lovgivningen vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer m.v., og anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse tages derfor i medfør af lov om næringsbreve til visse fødevarevirksomheder § 11 til følge. Den omstændighed, at afgiftsunddragelsen i nogle tilfælde alene vedrører afgiftsbeløb af relativt beskedne størrelser kan efter omfanget og hyppigheden af overtrædelserne ikke føre til andet resultat.

Varigheden af rettighedsfrakendelsen findes efter overtrædelsernes karakter og omfang, og da der ikke tidligere er sket en sådan rettighedsfrakendelse over for tiltalte, passende at kunne fastsættes til 1 år.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 105.600 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte frakendes retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer i et 1 år fra endelig dom,

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 13.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer.

----------

Østre Landsrets dom af 25. januar 2011, 1. afdeling, S-1338-10

Byrettens dom af 19. april 2010 (SS 3-20829/2009) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at varigheden af rettighedsfrakendelsen fastsættes til mere end 1 år.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke i dag nærmere kan huske, om eller hvorfor han ikke har protesteret over for de breve vedrørende "Forslag til afgørelse", som SKAT har sendt til ham efter hvert kontrolbesøg. Han er ordblind og skal have venner eller sin revisor til at læse breve for sig.

Han har drevet forretningen i 7 år. Tidligere havde han en ansat, men efter finanskrisen har han drevet forretningen alene med ulønnet hjælp fra familie og venner. Omsætningen er omkring 200.000 kr og overskuddet er ca. 5.000 kr. pr. måned.

Han har haft upantmærkede sodavandsdåser eller flasker i baglokalet. Hvis han har haft upantmærkede sodavand i forretningen, beror det udelukkende på en fejl. Det er hans revisor, der står for beregning af de beløb, som han skal betale i afgift. Hvis der er tale om mindre beløb, står han dog selv for beregningen. Når han afleverer fakturaer til sin revisor skal han tage en kopi af fakturaerne til sig selv, men sommetider tager han chancen og undlader at tage kopi. Derfor har der manglet nogle fakturaer ved SKATs kontrolbesøg. Nogle leverandører kræver, at han betaler kontant. Han får som regel en følgeseddel, så han kan kontrollere, om der er overensstemmelse med den faktiske levering.

Vedrørende forhold 5 har tiltalte supplerende forklaret, at det beror på en fejl fra hans side, at der under kontrolbesøget den 10. december 2007 blev fundet sodavand uden pantmærker i virksomhedens køleskab i forretningslokalet.

Vedrørende forhold 2 og 6 har tiltalte supplerende forklaret, at der var overensstemmelse mellem fakturaerne og varerne, men fakturaerne var mere end 3 måneder gamle.

LM er hans nevø. LM går i skole og hjælper til i forretningen om eftermiddagen. Han har haft flere praktikaftaler med den skole, hvor LM går, men LM havde ikke praktikaftalerne med de dage, hvor der var kontrolbesøg. Han havde selv misforstået systemet med logbogen, idet han ikke havde forstået, at også praktikanter skulle skrives ind i logbogen.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at kasseafstemning skal foretages dagligt ved lukketid. Derudover skal der udfærdiges kasserapport. Efter bogføringsloven skal kasserapporter udfærdiges effektivt og regelmæssigt, hvilket efter hans vurdering vil sige, at der skal ske afstemning et par gange om ugen.

Han og hans kolleger har været i forretningen mange gange også ud over de kontrolbesøg, som er omhandlet i denne sag. De har hver gang påtalt og indskærpet, hvordan regnskaber m.v. skal laves, og hvilke dokumenter der skal være til stede og kunne forevises.

Det er ikke en undskyldning, at dokumenter, f.eks. fakturaer er hos revisor. Forretningsindehaveren skal efter loven altid og på stedet kunne fremlægge dokumentation for de varer, som er i forretningen. Hvis der efterfølgende fremlægges dokumentation, kan det have betydning for afgiftsopkrævningen, men de bødebelagte bestemmelser i lovgivningen er overtrådt, hvis fakturaer ikke er til stede i forretningen. Det skal på stedet kunne dokumenteres, hvor varerne kommer fra, og de varer, som står i forretningen, skal kunne sammenkædes med en tilstedeværende faktura.

Ved deres kontrolbesøg foretages stikprøvekontrol, idet de navnlig udvælger varer med udenlandske tekster.

Hvis de i forbindelse med kontrolbesøg konstaterer uregelmæssigheder, kan de udstede pålæg om at føre logbog. Forretningsindehaveren skal ikke selv registreres i logbogen, men alle andre, der yder en arbejdsindsat også ulønnet, skal registreres.

Hvis en ejer ikke selv er til stede i forretningen i forbindelse med et kontrolbesøg, er det ikke noget problem for SKAT at vente ½ time indtil ejeren måtte komme. De skal alligevel bruge tid på at gennemføre kontrollen. Det er imidlertid forretningsindehaverens ansvar at instruere sit personale i at kunne forevise dokumentation og svare på de spørgsmål, som SKAT måtte have.

Den i byretten af vidnet V.2 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet i samtlige forhold.

Under hensyn til at tiltalte i 2005 og 2006 er straffet for ganske tilsvarende overtrædelse af afgiftslovgivningen, forkastes tiltaltes anbringende om, at de overtrædelser, som nu er til pådømmelse, skyldes misforståelse og manglende evne til at forstå reglerne.

Efter overtrædelsernes karakter og omfang, og da tiltalte tidligere er straffet for overtrædelse af lovgivningen vedrørende skatter og afgifter, finder landsretten at varigheden af rettighedsfrakendelsen passende kan fastsættes til 2 år.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at varigheden af rettighedsfrakendelsen fastsættes til 2 år.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, dog betaler statskassen 5.000 kr. + moms af salæret til den beskikkede forsvarer.