Indhold

Afsnittet indeholder

 • Indhold af Spillemyndighedens mærkningsordning
 • Regler for brug af Spillemyndighedens mærkningsordning
 • Mærket i markedsføring
 • Særligt om landbaserede væddemål
 • Særligt om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer
 • Særligt om landbaserede kasinoer
 • Særligt om almennyttige lotterier

Indhold af Spillemyndighedens mærkningsordning

Hovedformålet med mærkningsordningen er at skabe et trygt spilmarked og hjælpe spilleren med at gennemskue, hvilke spiludbydere, der har tilladelse til at udbyde spil på det danske marked.

Mærket er tænkt som en synliggørelse af, at

 • Spiludbyderen har fået en tilladelse fra Spillemyndigheden til at udbyde spil, og at
 • Spillemyndigheden fører tilsyn med den pågældende spiludbyder.

Mærket kan findes her.

Regler for brug af Spillemyndighedens mærkningsordning

Tilladelsesindehaver er forpligtet til at benytte mærkningsordningen, og mærket skal anvendes på tilladelsesindehavers forside (hjemmeside/brugergrænseflade), det skal herudover være placeret let synligt på samtlige sider på hjemmesiden.

Tilladelsesindehaver skal altid benytte den senest offentliggjorte version af mærket. Mærket må ikke ændres i design, proportioner eller farver. Mærket findes på Spillemyndighedens hjemmeside, se ovenfor for link.

Det er udelukkende spiludbydere med en gyldig tilladelse fra Spillemyndigheden, som må bruge mærket. Mærket må ikke bruges på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er medarrangør eller sponsor. Spiludbydere, som gør brug af mærket uden Spillemyndighedens tilladelse, kan ifalde ansvar efter markedsføringsloven.

Se BEK nr. 1274/2019 § 16 for onlinekasino.

Se BEK nr. 1276/2019 § 14 for online væddemål.

Mærket i markedsføring

 • Se BEK nr. 1274/2019 § 28 for onlinekasino.
 • Se BEK nr. 1275/2019 § 6 for landbaseret væddemål.
 • Se BEK nr. 1276/2019 § 21 for online væddemål.
 • Se BEK nr. 1288/2019 § 9 for almennyttige lotterier.
 • Se BEK nr. 1289/2019 § 20 for spilleautomater.
 • Se BEK nr. 1290/2019 § 18 for landbaserede kasinoer.

Særligt om landbaserede væddemål

For landbaserede væddemål gælder, at mærket skal anvendes ved salgsstedet. Mærket skal være let synligt for spilleren.

Tilladelsesindehaver skal altid benytte den senest offentliggjorte version af mærket. Mærket må ikke ændres i design, proportioner eller farver. Mærket findes på Spillemyndighedens hjemmeside, se ovenfor for link.

Det er udelukkende spiludbydere med en gyldig tilladelse fra Spillemyndigheden, som må bruge mærket. Mærket må ikke bruges på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er medarrangør eller sponsor. Spiludbydere, som gør brug af mærket uden Spillemyndighedens tilladelse, kan ifalde ansvar efter markedsføringsloven.

Se BEK nr. 1275/2019 § 4.

Særligt om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

For spilleautomater gælder, at ved indgangen til en spillehal, samt i nær tilknytning til spilleautomater opstillet i en restauration. Mærket skal være let synligt for spilleren.

Tilladelsesindehaver skal altid benytte den senest offentliggjorte version af mærket. Mærket må ikke ændres i design, proportioner eller farver. Mærket findes på Spillemyndighedens hjemmeside, se ovenfor for link.

Det er udelukkende spiludbydere med en gyldig tilladelse fra Spillemyndigheden, som må bruge mærket. Mærket må ikke bruges på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er medarrangør eller sponsor. Spiludbydere, som gør brug af mærket uden Spillemyndighedens tilladelse, kan ifalde ansvar efter markedsføringsloven.

Se BEK nr. 1289/2019 § 19.

Særligt om landbaserede kasinoer

For landbaserede kasinoer gælder, at mærket skal anvendes ved entréområdet, samt ved indgangen til nærtstående lokaler. Mærket skal være let synligt.

Tilladelsesindehaver skal altid benytte den senest offentliggjorte version af mærket. Mærket må ikke ændres i design, proportioner eller farver. Mærket findes på Spillemyndighedens hjemmeside, se ovenfor for link.

Det er udelukkende spiludbydere med en gyldig tilladelse fra Spillemyndigheden, som må bruge mærket. Mærket må ikke bruges på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er medarrangør eller sponsor. Spiludbydere, som gør brug af mærket uden Spillemyndighedens tilladelse, kan ifalde ansvar efter markedsføringsloven.

Se BEK nr. 1290/2019 § 16.

Særligt om almennyttige lotterier

Som undtagelse for de almennyttige lotterier gælder, at mærket ikke behøver at blive benyttet på lodsedler.

Mærket skal ligesom ved de landbaserede væddemål, gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer og landbaserede kasinoer, vises let synligt ved salgsstedet.

Se BEK nr. 1288/2019 § 9.