Hovedregel

For at udbyde eller arrangere spil skal en udbyder eller arrangør forudgående have modtaget en tilladelse hertil fra Spillemyndigheden, hvis dette er forudsat i spilleloven eller anden lovgivning. Denne hovedregel finder du i SPILL § 3, stk. 1.

Undtagelse til hovedregel

Der kræves ikke tilladelse fra Spillemyndigheden til at udbyde spil, hvis der ikke skal betales en indsats for at deltage i det pågældende spil. Denne undtagelse til hovedreglen finder du i SPILL § 3, stk. 2.

Fortolkning af reglen om indsats i spil

SKM2012.681.SR

En virksomhed udbød et spil via en app (et program til bl.a. elektronisk kommunikation via internettet), hvor enhver gratis kunne deltage ved at downloade app'en til sin smartphone. Spillet gik ud på at løse nogle simple opgaver, som blev modtaget via sms, og som bestod i indsamling af oplysninger, hvorved den hurtigste deltager vandt. Muligheden for at kunne løse en konkret opgave afhang af deltagerens geografiske opholdssted på et givent tidspunkt, når opgaven blev stillet og var dermed tilfældig. 

Skatterådet anså spillet for omfattet af spilleafgiftslovens regler om spil uden indsats, idet det blev anset for offentligt tilgængeligt, og udfaldet af spillet eller konkurrencen afhang af tilfældighed.

Skatterådet fandt, at konkurrencen kunne afholdes uden tilladelse fra Spillemyndigheden.

Afgørelsen præciserer området for spil uden indsats, herunder kravet om, at der ikke må være tale om en indsats, at spillet skal være offentligt tilgængeligt, og at det skal indeholde et element af tilfældighed. 

Se også

  • Afsnit J.A.2 om spillelovgivningen anvendelsesområde