Indhold

Bestyreren skal forud for tiltrædelsen godkendes af Spillemyndigheden.

Det er en betingelse for at opnå godkendelse, at bestyreren:

  • er fyldt 21 år
  • ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7
  • ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

Bestyreren kan ikke godkendes, hvis bestyreren eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på bestyrerens arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at spilstedet ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

En godkendt bestyrer skal give Spillemyndigheden besked, hvis vedkommende er kommet under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Godkendelsen af en bestyrer kan tilbagekaldes i følgende tilfælde:

  • hvis bestyreren eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på bestyrerens arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at spilstedet ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, eller
  • hvis bestyreren er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.

En godkendelse af en bestyrer bortfalder, hvis vedkommende er kommet under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

Se SPILL § 38, stk. 5, jf. § 26, stk. 1, nr. 2.

Se også:

  • Afsnit J.A.16.2.2 om bortfald af godkendelse som bestyrer.