Indhold

Dette afsnit handler om skattepligten for fonde omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven (PAL) samt reglerne for hjælpe- og understøttelsesfonde.

Afsnittet indeholder:

  • Fonde omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven
  • Hjælpe- og understøttelsesfonde.

Fonde omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven

En hjælpe- og understøttelsesfond er en fond, der kun har til formål at understøtte

  • personer, der tidligere har været ansat hos en arbejdsgiver eller
  • arbejdstagerens efterladte ægtefælle, børn mv.

Se PBL § 52.

Hjælpe- og understøttelsesfonde, der er omfattet af PBL § 52 og andre hjælpe- og understøttelsesfonde med pensionslignende formål, er skattepligtige efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Se PAL § 1, stk. 2, nr. 6.

Disse fonde, der er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, er ikke omfattet af fondsbeskatningsloven. Se FBL § 1, stk. 2.

Hjælpe- og understøttelsesfonde

En hjælpe- og understøttelsesfond, der ikke kun har pensionslignende formål, er omfattet af fondsbeskatningsloven, hvis fonden er omfattet af fondsloven eller erhvervsfondsloven.

Fonde, der er oprettet i henhold til LL § 14 F, er ikke omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven.

Det drejer sig om fonde, der har til formål at sikre eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed eller deres pårørende. Fonden må ikke udbetale beløb af pensionslignende karakter.

Disse fondes skattepligt afgøres således efter de almindelige regler for fonde. Se afsnit C.D.9.1.3 om fonde.