Indhold

Afsnittet handler om

  • gaver til fonde, der ikke er familiefonde (C.D.9.5.5.1)
  • gaver til familiefonde (C.D.9.5.5.2)
  • afgift af indskud i en udenlandsk lavt beskattet fond/trust (C.D.9.5.5.3)
  • afgift af kapital modtaget fra en udenlandsk fond/trust, som ikke har betalt afgift eller skat (C.D.9.5.5.4)
  • afgift af indskud i og afkast fra en båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer eller rentenyder (C.D.9.5.5.5).