Indhold

Dette afsnit handler om beregning af afgiften ved tinglysning af pant i tingbogen, bilbogen, personbogen eller andelsboligbogen.

Afsnittet handler om

  • beregning af afgiften (E.B.4.1)
  • afgiftsnedsættelse ved tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger (E.B.4.2)
  • afgiftsnedsættelse ved tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder (E.B.4.3)
  • pant i skibe (E.B.4.4) - Ophævet
  • pant i fly (E.B.4.5) - Ophævet
  • ejendomsforbehold (E.B.4.6)

Bemærk

Fra 1. januar 2020 er TAL §§ 5a og 5b ændret. Sex lov nr. 1295 af 5. december 2019 § 6x, og bemærkningerne hertil i det forudgående lovforslag.