Indhold

Dette afsnit handler om beregning af afgiften ved tinglysning af pant i tingbogen, bilbogen, personbogen eller andelsboligbogen.

Afsnittet handler om

  • beregning af afgiften (E.B.4.1)
  • afgiftsnedsættelse ved tinglysning af pant i fast ejendom (E.B.4.2)
  • afgiftsnedsættelse ved tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder (E.B.4.3)
  • pant i skibe (E.B.4.4) - Ophævet
  • pant i fly (E.B.4.5) - Ophævet
  • ejendomsforbehold (E.B.4.6)

xBemærkx

xFra 1. juli 2019 er loven ændret væsentligt for afgift af pant i fast ejendom og andelsboliger. De nye afgiftsregler gælder for afgift vedrørende dokumenter, der anmeldes til tinglysning fra og med 1. juli 2019. Se lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 20, og bemærkningerne hertil i det forudgående lovforslag. For en beskrivelse af de tidligere gældende regler om pant i fast ejendom og andelsboliger henvises til tidligere udgaver af Den juridiske vejledning, senest version 2019-1.x