Indhold

Dette afsnit beskriver afgiftssatserne for tinglysninger.

Regel

Afgiften for tinglysninger består både af

  • en fast afgift på 1.660 kr. og
  • en procent (variabel) afgift.

Er tinglysningen afgiftspligtig, kan afgiften derfor ikke være mindre end 1.660 kr.

Satserne

Skemaerne viser de forskellige satser.

Generelle afgiftssatser for tinglysning eller registrering af ejerforhold vedrørende fast ejendom

Ejerforhold vedrørende

TAL

Fast afgift

Procent afgift

Fast ejendom

x§ 4x

       1.660 kr.

0,6 procent

Afgiftssatserne for tinglysning af panterettigheder

 

Panterettigheder vedrørende

TAL

Fast afgift

Procent afgift

Fast ejendom og løsøre

x § 5x

      1.660 kr.

1,5 procent

Ejendomsforbehold i motorkøretøjer

x§ 6x

     1.660 kr.

1,5 procent