Ved fusion forstås den transaktion, hvorved et selskab mv. sammensmeltes med et andet selskab eller overdrager sin formue som helhed til et andet selskab, hvorved dets rettigheder og forpligtelser overgår som helhed til det fortsættende selskab (universalsuccesion).

Adkomstændringen noteres

Adkomstændringer i forbindelse med selskabers mv. fusion noteres som oftest i tingbogen. Da noteringer er afgiftsfri, udløser adkomstændringen ikke tinglysningsafgift. XI tilfælde, hvor fusionen kræver en tinglysning, betales afgift af tinglysningen efter xTAL § 6ax, med x1.750 kr.x

Se også