xIndholdx

xDette afsnit handler om muligheden for at nedsætte afgiften ved tinglysning af nyt pant i en fast ejendom eller en andel i en andelsboligforening efter TAL § 5 a, stk. 1, 2. pkt., på grundlag af et tidligere tinglyst pant i samme ejendom eller andelsbolig. Afsnittet gennemgår de nærmere betingelser for at benytte reglen, og fremgangsmåden ved brug af reglen. Afsnittet omtaler også, hvordan en fritagelse, som ikke er udnyttet, kan gemmes til brug ved fremtidig tinglysning af nyt pant, herunder reglerne om afgiftspantebreve.

Afsnittet handler om

  • Reglen om nyt pant, der kan tinglyses med nedsat afgift efter § 5 a, stk. 1, 2. pkt. (E.B.4.2.2.1)
  • tinglysning af flere nye pantebreve og delvis afløsning (E.B.4.2.2.2)
  • krav om aflysning af det tidligere pant – 1-årsregel (E.B.4.2.2.3)
  • beregning af afgiften – ”Afgiftskasse” og eksempler (E.B.4.2.2.4)
  • samme ejendom (E.B.4.2.2.5)
  • betingelser for afgiftsnedsættelse ved oprettelse af flere nye pantebreve ved udstykning eller opdeling (E.B.4.2.2.6)
  • ubenyttet fritagelsesgrundlag og afgiftspantebrev (E.B.4.2.2.7)

Bemærk

Reglerne er væsentligt ændret fra 1. juli 2019. Ændringerne, som følger af lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 20, er indarbejdet i disse afsnit. En beskrivelse af de tidligere gældende regler fremgår af tidligere udgaver af Den juridiske vejledning, senest Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit E.B.4.2 og underafsnit.x