Indhold

Dette afsnit viser nogle eksempler på beregning af skatten ved at anvende lempelsesmetoderne.

Dette afsnit indeholder:

  • Exemptionslempelse
  • Creditlempelse
  • Flere lande med credit
  • Datterselskabslempelse
  • Lempelse for beskattet udbytte af aktier omfattet af ABL § 19.

I eksemplerne anvendes 25 pct. som selskabsskattesats (2013-niveau) . Bemærk, at selskabsskattesatsen er blevet sænket gradvis fra 25 pct. til 22 pct., således at den udgør 24,5 pct. for indkomståret 2014, 23,5 pct. for indkomståret 2015 og 22 pct. for indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår.

Exemptionslempelse

Eksempel 1

Dansk indkomst

 

40.000 kr.

Udenlandsk exemptionsindkomst

(udenlandsk skat: 12.000 kr.)

 

60.000 kr.

 

 

 

Skattepligtig indkomst

 

100.000 kr.

 

 

 

Skat

 

25.000 kr.

Exemptionslempelse

  60.000 x 25.000 

100.000

 

  15.000 kr.

Skat at betale

 

 10.000 kr.

Creditlempelse

Eksempel 2

Dansk indkomst

 

 

30.000 kr.

Udenlandsk exemptionsindkomst

 

 

60.000 kr.

Udenlandsk creditindkomst

(udenlandsk skat 1.500 kr.)

 

 

10.000 kr.

Skattepligtig indkomst

 

 

 100.000 kr.

Skat, 25 pct.

 

 

25.000 kr.

- exemptionslempelse

 

 

15.000 kr.

Skat efter exemptionslempelse.

 

 

10.000 kr.

- creditlempelse

10.000 x 25.000

100.000

 2.500 kr.

 

dog højst den udenlandske skat

 

 

  1.500 kr.

Skat at betale 

 

 

 8.500 kr.

Flere lande med credit

Eksempel 3

Dansk indkomst

 

 

80.000 kr.

Creditindkomst fra land A

(udenlandsk skat 12.000 kr.)

 

 

20.000 kr.

Creditindkomst fra land B

(udenlandsk skat 2.000 kr.)

 

 

10.000 kr.

Skattepligtig indkomst

 

 

110.000 kr.

Skat, 25 pct.

 

 

27.500 kr.

- Creditlempelse A:

20.000 x 27.500

110.000

 5.000 kr.

 

(da dette beløb er lavere end

udenlandsk skat 12.000 kr.) 

 

 

5.000 kr. 

- Creditlempelse B: 

10.000 x 27.500

110.000

 2.500 kr.

 

dog højst udenlandsk skat 

 

 

 2.000 kr.

Skat at betale 

 

 

 20.500 kr.

Datterselskabslempelse

Eksempel 4

Et moderselskab har ejet 25 pct. af et datterselskab i udlandet siden stiftelsen. Udbyttet fra aktierne er ikke omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 2 eller nr. 3.

Lempelsesberegning år 2 for MS:

Datterselskabet: (År 1)

 

 

Skattepligtig indkomst

 

6.000

Indkomstskat

 

1.200

Samlet udbytte

 

3.000

Udbytte til moderselskabet

 

750

 

 

 

Moderselskabet: (År 2)

 

 

Skattepligtig indkomst

 

10.000

Skat, 25 pct.

 

2.500

 

 

 

Udbyttet fra datterselskabet berettiger efter den pågældende DBO til creditlempelse:

 

 

Creditlempelse 750 × 2.500/10.000

188

 

dog maks. den udenlandske skat af udbyttet, i dette tilfælde 10 pct.

 

      75

Skat at betale efter creditlempelse

 

2.425

 

 

 

Datterselskabslempelsen i relation til moderselskabet kan herefter beregnes således:

 

 

Moderselskabsbrøk:

 

 

750 × 2.500/10.000

188

 

÷ heraf allerede lempet

-75

 

 

113

 

 

 

 

Datterselskabsbrøk:

 

 

750 × 1.200/(6.000-1.200)

188

 

Lempelsen udgør det laveste af  MS-brøk og DS-brøk

 

    113

Skat at betale

 

2.312

Datterselskabets resterende indkomst til udlodning:

År 1:

 

Bruttoindkomst

Skat

Indkomst efter skat

Årets indkomst og skat

6.000

1.200

4.800

Udbytte (bruttobeløbet er beregnet)

3.750

750

3.000

Til rest år 1

2.250

450

1.800

 Lempelsesberegning år 3 for MS:

Datterselskabet: (År 2)

 

 

Skattepligtig indkomst

 

2.000

Indkomstskat

 

200

Samlet udbytte

 

4.000

Udbytte til moderselskabet

 

1.000

 

 

 

Moderselskabet: (År 3)

 

 

Skattepligtig indkomst

 

10.000

Skat, 25 pct.

 

2.500

 

 

 

Udbyttet fra datterselskabet berettiger efter den pågældende DBO til creditlempelse:

 

 

Creditlempelse 2.500 × 1.000/10.000

250

 

dog maks. den udenlandske skat af udbyttet, i dette tilfælde 10 pct.

 

   100

Skat at betale efter creditlempelse

 

2.400

 

 

 

Datterselskabslempelsen i relation til moderselskabet kan herefter beregnes således:

 

 

Moderselskabsbrøk:

 

 

1.000 × 2.500/10.000

250

 

÷ heraf allerede lempet

100

 

 

150

 

 

 

 

Datterselskabsbrøk:

Hele skatten henføres til udbyttet, da det samlede udbytte overstiger den skattepligtige indkomst minus skatten.

 

 

650 × 1.000/4.000

163

 

Lempelsen udgør det laveste af  MS-brøk og DS-brøk

 

    150

Skat at betale

 

2.250

Datterselskabet indkomst- og skatteforhold:

År 2:

 

Indkomst

Skat

Indkomst efter skat

Overført fra tidligere år

2.250

450

1.800

Årets indkomst og skat

2.000

200

1.800

Til rest år 1 og 2

4.250

650

3.600

Udbytte (overstiger indkomsten)

-

-

4.000

Udloddet indkomst af beskattet indkomst

4.250

650

3.600

Fx udlodning aktiekapital/ over-kursfond

-

-

400

Lempelse for beskattet udbytte af aktier omfattet af ABL § 19

Eksempel 5

Ved beskatning af selskabet i udlandet:

Selskab

Indkomst (udenlandske regler)

1.000

 

 

Skat, 10 pct.

 100

100

 

Udbytte

900

 

Moderselskab

Udbytteskat i udlandet 5 pct. af 900

 

45

 

Udbytte medregnes i indkomsten med 900.

Skat 25 pct. af 900

225

 

 

Credit for udbytteskat i udlandet

  45

180

 

I alt skat

 

325

 Ved beskatning af selskabet her i landet:

Selskab

Indkomst (danske regler)

1.000

 

 

Skat, 25 pct.

 250

250

 

Udbytte

750

 

Moderselskab

Udbytte medregnes i indkomsten med 750.

Skat 25 pct. af 750

188

188

 

I alt skat

 

438

Lempelse: 325 - 438 = negativ, dvs. ingen lempelse.

Eksempel 6

Ved beskatning af selskabet i udlandet:

Selskab

Indkomst (udenlandske regler)

1.000

 

 

Skat, 33 pct.

 330

330

 

Udbytte

670

 

Moderselskab

Udbytteskat i udlandet 5 pct. af 670

 

34

 

Udbytte medregnes i indkomsten med 670.

Skat 25 pct. af 670

168

 

 

Credit for udbytteskat i udlandet

  34

134

 

I alt skat

 

498

Beskatningen her i landet er den samme som i eksempel 5:   438.

Lempelse: 498 - 438 = 60.