Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i forbindelse med opløsning og ophør af skattepligt. Reglerne illustreres tillige med eksempler, hvor selskabet med forkortet og forlænget indkomstår.

Afsnittet indeholder:

 • Beskrivelse af reglerne
 • Selskaber med forkortet og forlænget indkomstår.

Beskrivelse af reglerne

I forbindelse med opløsning og ophør af skattepligt fortsætter skattepligten indtil tidspunktet for opløsningen. Se SEL § 5, stk. 1.

Likvidator eller selskabets ledelse skal indsende en anmeldelse til Skattestyrelsen, der skal indeholde en opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår. Anmeldelsesfristen er som udgangspunkt en måned fra opløsningen mv. Se SEL § 5, stk. 3, 1. pkt.

Hvis fristen for at anmelde opløsningen mv. udløber inden udløbet af oplysningsfristen for det nærmest forudgående indkomstår, afkortes oplysningsfristen til udløbet af anmeldelsesfristen. Se SEL § 5, stk. 3, 3. pkt.

Hvis Skattestyrelsen giver tilladelse til at afvige fristen for at anmelde selskabets opløsning mv. efter SEL § 5, stk. 3, 4. pkt., medfører dette ikke, at fristen for indbetaling uden restskattetillæg forlænges tilsvarende.

Selskaber med forkortet og forlænget indkomstår

For selskaber mv. med kalenderårsregnskab og fremadforskudt regnskabsår (dvs. slut i perioden 1/1 - 31/3) kan ovennævnte anmeldelsesregler illustreres således:

Eksempel 1

Forkortet indkomstår:

 • Et selskab har kalenderåret som indkomstår.
 • Selskabet skal sædvanligvis indsende oplysningsskema senest 30. juni i det efterfølgende kalenderår.
 • Selskabet opløses 30. marts 2011.
 • Selskabet skal indsende oplysningsskema for indkomståret 2010 (ordinær periode) og indkomstopgørelse for den forkortede periode i 2011 inden en måned efter opløsningsdatoen efter SEL § 5, stk. 3, 3. pkt. efter stk.1.
 • Årsopgørelsen vil sædvanligvis blive udsendt ca. 1. juni 2011.
 • Restskatten for 2010 og 2011 forfalder til betaling den 1. juli 2011 med sidste rettidige betalingsdato den 20. i samme måned.

Virkningen heraf for selskaber med forlænget indkomstår - bagudforskudt regnskabsår - kan illustreres således:

Eksempel 2

Forlænget indkomstår - selskaber med bagudforskudt indkomstår:

 • Et selskab har regnskabsperiode 1/5 2010 - 30/4 2011.
 • Selskabet skulle sædvanligvis indsende oplysningsskema senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning dvs. 31/10 2011.
 • Selskabet opløses 31/7 2011.
 • Selskabet skal indsende oplysningsskema, der omfatter perioden 1/5 2010 - 31/7 2011, senest én måned efter opløsningsdatoen, dvs. 31/8 2011 efter SEL § 5, stk. 2.
 • Årsopgørelsen udsendes sædvanligvis primo september 2011.
 • Restskatten forfalder til betaling den 1. oktober 2011 med senest rettidige betalingsdato den 20. i samme måned.

Der opkræves tillæg af restskat efter SEL § 29 B, stk. 4, 3. pkt.