Indhold

Afsnittet handler om de retsvirkninger mv., der indtræder, når konkursdekret er afsagt. 

Afsnittet indeholder: