Indhold

Afsnittet handler om reglerne i konkurslovens kapitel 10 om konkursordenen. ►Konkursordenen er et udtryk for den rækkefølge, som krav mod konkursboet dækkes i.◄

Afsnittet indeholder:

A-skat i konkursordenen (G.A.3.4.1.4.8.7)