Indhold

Afsnittet handler om reglerne i konkurslovens kapitel 10 om konkursordenen. 

Afsnittet indeholder: