G.A.3.4.1.4.8.4 Leverandørkrav vedrørende visse punktafgifter

Indhold

Afsnittet indeholder en beskrivelse af reglen om leverandørkrav og punktafgifters placering i konkursordenen.

Leverandørkrav og punktafgifter

Efter de lønkrav, der nævnes i konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1-4, betales i lige forhold leverandørers krav på afgiften af varer, som efter de nedenfor nævnte punktafgiftslove er afgiftspligtige, og som i afgiftsberigtiget stand er leveret til skyldneren med henblik på videresalg inden for et tidsrum af 12 måneder før fristdagen. Se konkurslovens § 96, stk. 1. 

Det privilegerede krav tilkommer derfor leverandører og andre omsætningsled, der er afgiftspligtige over for Skatteforvaltningen. Varen kan være afgiftsberigtiget uden at være betalt af skyldner, hvilket medfører, at pligten til at betale afgiften er indtrådt. 

Fortrinsretten omfatter afgifter til staten efter følgende love: 

 1. Lov om forskellige forbrugsafgifter
 2. Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
 3. Lov om tobaksafgifter
 4. Lov om afgift af konsum-is
 5. Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.
 6. Lov om afgift af spiritus m.m.
 7. Lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv.
 8. Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv.
 9. Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, bortset fra afgift af elektricitet, naturgas og bygas
 10. Lov om afgift af svovl, bortset fra svovlafgift af naturgas
 11. Lov om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast mv.
 12. Lov om visse miljøafgifter
 13. Lov om afgift af affald og råstoffer, dog kun for råstofafgiften
 14. Lov om afgift af blyakkumulatorer og hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
 15. Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler
 16. Lov om afgift af bekæmpelsesmidler. 

Se konkurslovens § 96, stk. 2, nr. 1 - 16.