Indhold

Afsnittet handler om omstødelse af modregning. 

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Begrundelse
  • Modfordringen erhvervet fra tredjemand, og erhververen i ond tro om skyldners insolvens. 

Regelgrundlag

Bestemmelserne om omstødelse af betaling gælder tilsvarende for modregning, hvis modregning efter reglerne i konkurslovens § 43 ikke kunne være sket efter konkursdekretets afsigelse. Se konkurslovens § 69, 1. pkt. 

Omstødelse kan dog altid ske, hvis fordringen på skyldneren er erhvervet fra tredjemand ved overdragelse eller retsforfølgning, og erhververen da indså eller burde indse, at skyldneren var insolvent. Se konkurslovens § 69, 2. pkt. 

Begrundelse

En modregning kan være iværksat inden konkursen, og den vil have samme forrykkende virkning som en betaling, der begunstiger en fordringshaver. 

Betingelserne for at omstøde en modregning efter bestemmelsen er, at

  • modregning ville kunne være nægtet efter konkurslovens § 42, og
  • omstødelse ville kunne være sket, hvis der havde været tale om en almindelig betaling i stedet for en modregning. 

Se afsnit G.A.3.4.1.4.2 Individualforfølgning og modregning i konkurs om konkurslovens § 42

Omstødelse af betalinger kan komme på tale efter bestemmelserne i konkurslovens § 67§ 72 og § 74

Se følgende afsnit for mere om disse bestemmelser:

Modfordringen erhvervet fra tredjemand, og erhververen i ond tro om skyldners insolvens

Reglen i konkurslovens § 69, 2. pkt., gælder, uanset hvilket vederlag der måtte være ydet for fordringen. Det må antages, at skyldneren på erhvervelsestidspunktet skal være fordringshaver for hovedfordringen.