Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for at afskrive krav, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden. Det bemærkes, at der skelnes mellem afskrivning og ophør.

Afsnittet indeholder:

  • Afskrivning af fordringer (G.A.3.1.8.1)
  • Ophør som følge af bobehandling eller forældelse (G.A.3.1.8.2)
  • Krav med manglende mulighed for inddrivelse i udlandet (G.A.3.1.8.3)
  • Underretning af skyldner (G.A.3.1.8.4)
  • Overskydende beløb (G.A.3.1.8.5)
  • Ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft mv. (G.A.3.1.8.6)