Blanketnr.
14.024
Formål med blanketten

Eksemplar af bevilling til transport i fast rutefart.

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2015/2446, artikel 120.

PDF-udgave

Hent blanket 14.024

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen + Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.