Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for mineralolieprodukter og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftssatser ved dagtemperaturer
  • Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
  • Beregning af afgiften
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

xSatserne for 2021 vil fremgå af Skatteministeriets hjemmeside.x

Afgiftssatser ved dagtemperaturer

For 2020 gælder følgende satser:

Enhed

2020

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

312,0

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

203,5

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

299,9

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

278,4

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

278,4

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

276,9

7.

Fuelolie

øre/kg

230,6

8.

Fyringstjære

øre/kg

207,6

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

312,0

10.

Anden petroleum

øre/liter

203,5

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

516,2

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

438,2

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

430,7

422,6

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

188,8

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

347,2

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

261,0

17.

Karburatorvæske

øre/liter

488,6

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

203,5

19. Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

 56,7

203,5

20. Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

56,7

89,5

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

133,4 

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

77,7

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

122,5

Se xMINAL § 1x, stk. 1 og lovens bilag 2.

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius

For 2020 gælder følgende satser:

Enhed

2020

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

310,1

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

202,3

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

298,1

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

276,7

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

276,7

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

275,3

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

310,1

10.

Anden petroleum

øre/liter

202,3

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

511,9

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

434,5

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

427,2

419,2

17.

Karburatorvæske

øre/liter

484,6

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

202,3

Se xMINAL § 1x, stk. 1 og bilag 2.

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes i liter, kg eller GJ. Ved betaling af afgift efter energiindhold sker beregningen i GJ (Gigajoule).

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.

For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperaturer. Se xMINAL § 1x, stk. 3.

Hvis energiindholdet for bioolier mv. og metanol er kendt kan afgiftssatsen opgjort i kr./GJ anvendes. Ellers anvendes afgiftssatsen opgjort i kr./liter. Se xMINAL § 1x, stk. 1, nr. 19 og 20, som er indsat ved xlov nr. 1174 af 5. november 2014x.

Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger af EU's regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Referencesatserne ved 15 grader Celsius kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser ved dagtemperaturer vises fra 2015:

Enhed

2015

 2016

2017

 2018

2019

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

 299,7

302,1

303,9

305,4

309,0

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

 195,5

197,1

198,2

199,2

201,6

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

 288,1

290,4

292,1

293,6

297,0

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

 267,4

269,5

271,1

272,5

275,7

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

 267,4

269,5

271,1

272,5

275,7

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

 266,0

268,1

269,7

271,1

274,2

7.

Fuelolie

øre/kg

 221,5

223,3

224,6

225,7

228,4

8.

Fyringstjære

øre/kg

 199,4

201,0

202,2

203,2

205,6

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

 299,7

302,1

303,9

305,4

309,0

10.

Anden petroleum

øre/liter

 195,5

197,1

198,2

199,2

201,6

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

 495,9

499,9

502,8

505,3

511,3

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

 420,9

424,3

426,8

428,9

433,9

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

 413,7

417,0

419,5

421,6

426,5

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

 181,4

182,9

183,9

184,8

187,0

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

 333,5

336,2

338,2

339,8

343,8

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

 250,7

252,7

254,2

255,5

258,5

17.

Karburatorvæske

øre/liter

 469,4

473,2

476,0

478,3

484,0

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

 195,5

197,1

198,2

199,2

201,6

19

Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

 54,5

195,5

54,9

197,1

55,3

198,2

55,5

99,2

55,5

199,2

20 Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

54,5

86,0

54,9

86,7

55,3

87,2

55,5

87,6

56,2

88,7

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

 128,1

129,1

129,9

130,5

132,1

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

74,6 75,2 75,6 76,0 76,9

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

119,9 121,3

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius vises fra 2015:

Enhed

 2015 

2016

2017

2018

2019

1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

 297,9

300,3

302,1

303,6

307,1

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

 194,3

195,9

197,0

198,0

200,3

3. Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

 286,4

288,7

290,4

291,8

295,3

4. Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

 265,8

267,9

269,5

270,9

274,0

5. Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

265,8 267,9 269,5 270,9 272,7

6. Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

264,5 266,6 268,2 269,5 200,3

7.

øre/kg

8.

øre/kg

9. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

 297,9

300,3

302,1

303,6

307,1

10. Anden petroleum

øre/liter

 194,3

195,9

197,0

198,0

200,3

11. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

 491,7

495,6

498,6

501,0

506,9

12. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

 417,4

420,7

423,2

425,3

430,3

13. Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

 410,4

413,7

416,1

418,2

423,1

14.

øre/liter

15.

øre/kg

16.

øre/kg

17. Karburatorvæske

øre/liter

465,5

469,2

472,0

474,3

479,9

18. Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

194,3

195,9

197,0

198

200,3

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ