Der er mulighed for at modregne skyldige personskatter i skyldnerens xsamlevendex ægtefælles overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55. Se gældsinddrivelseslovens § 12, stk. 2.

xDet er også muligt at modregne i ægtefællens samlevende ægtefælles overskydende skat, når den overskydende skat opstår som følge af en ændret årsopgørelse. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 46.x

Se også

Se også afsnit A.D.13.5 Særlige regler om modregning for en nærmere gennemgang af gældsinddrivelseslovens § 12, stk. 2.