Der er mulighed for at modregne skyldige personskatter i skyldnerens ægtefælles overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter KSL § 55. Se INDOG § 12, stk. 2.

Se også

Se også afsnit A.D.13. Særlige regler om modregning for en nærmere gennemgang af bestemmelsen i INDOG § 12, stk. 2.