Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for elektricitet brugt til opvarmning af xboligenhederx (elvarmeafgift) og afgiftssatserne for andet forbrug af elektricitet.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af xboligenhederx (elvarmeafgift)
  • Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet
  • Løbende leverancer af elektricitet (satsændringer)
  • Tidligere afgiftssatser. 

Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af xboligenhederx (elvarmeafgift)

For 2019 gælder nedenstående sats for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i xboligenhederx, som opvarmes ved elektricitet. Se ELAL § 6, stk. 1. Af de første 4.000 kWh skal der betales afgift efter satsen for andet forbrug af elektricitet.

2019 x2020x
Energiafgift øre/kWh 25,91 21,0

x1) For ferielejligheder til eget brug og sommerhuse gælder satsen først fra 1. februar 2019.x

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.6.2, om regler for elektricitet, der anvendes til opvarmning af xboligenhederx.

Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet

For 2019 gælder nedenstående sats for andet forbrug af elektricitet end forbrug til opvarmning af xboligenhederx. Det vil sige, at der skal betales afgift efter nedenstående sats af forbrug af elektricitet i fx virksomheder og af alt privat forbrug i boliger, der ikke er elopvarmede.

Se ELAL § 6, stk. 1, som er indsat ved lov nr. 1724 af 27. december 2018.

2019 x2020x
Energiafgift øre/kWh 88,4 89,2

Løbende leverancer af elektricitet (satsændringer)

For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden begynder før og sluttes efter en satsændring, anvendes de ændrede satser for så stor en del af leverancen, som perioden fra datoen for xsatsændringenx til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til hele afregningsperioden.

Med Skatteforvaltningens tilladelse kan der ske afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancen, som der skal betales afgift af.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften på elektricitet og elvarmeafgiften har indtil 1. januar 2014  bestået af flere afgiftselementer: energiafgift, energieffektiviseringsbidrag, eldistributionsbidrag, tillægsafgift og energispareafgift efter CO2-afgiftsloven.Ved lov 903 af 4. juli 2013 er energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet afskaffet, og afgiften på elektricitet efter elafgiftsloven er hævet tilsvarende. Afgiften på elektricitet er samlet i én afgiftssats efter elafgiftsloven. I nedenstående fremgår afgiftssatserne efter elafgiftsloven i perioden 2014 til 2018.

Afgiftssatser for elvarmeafgift

Afgiftselementer

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Energiafgift

øre/kWh

 

 

 

 

 

2.

Energisparebidrag *)

øre/kWh

 

 

 

 

 

3.

El-distributionsbidrag

øre/kWh

 

 

 

 

 

4.

Tillægsafgift **)

øre/kWh

 

 

 

 

 

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

41,2

38,0

38,3

40,5

25,7

*)                   Benævnt el-sparebidrag indtil den 1. marts 2010
**)                 Tillægsafgiften blev indført den 1. januar 2011.

Afgiftssatser for andet forbrug af elektricitet

Afgiftselementer

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Energiafgift

øre/kWh

 

 

 

 

 

2.

Energisparebidrag *)

øre/kWh

 

 

 

 

 

3.

El-distributionsbidrag

øre/kWh

 

 

 

 

 

4.

Tillægsafgift **)

øre/kWh

 

 

 

 

 

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

83,3

87,8

88,5

91,0

91,4

*)                   Benævnt el-sparebidrag indtil den 1. marts 2010
**)                 Tillægsafgiften blev indført den 1. januar 2011.