Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for elektricitet brugt til opvarmning af boligenheder (elvarmeafgift) og afgiftssatserne for andet forbrug af elektricitet.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af boligenheder (elvarmeafgift)
  • Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet
  • Løbende leverancer af elektricitet (satsændringer)
  • Tidligere afgiftssatser. 

Bemærk

xSatserne for 2021 vil fremgå af Skatteministeriets hjemmeside.x

Afgiftssats for elektricitet til opvarmning af boligenheder (elvarmeafgift)

For 2020 gælder nedenstående sats for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh i boligenheder, som opvarmes ved elektricitet. Se xELAL § 6x, stk. 1. Af de første 4.000 kWh skal der betales afgift efter satsen for andet forbrug af elektricitet.

2020
Energiafgift øre/kWh 21,0

Se også

Se også afsnit E.A.4.3.6.2, om regler for elektricitet, der anvendes til opvarmning af boligenheder.

Afgiftssats for andet forbrug af elektricitet

For 2020 gælder nedenstående sats for andet forbrug af elektricitet end forbrug til opvarmning af boligenheder. Det vil sige, at der skal betales afgift efter nedenstående sats af forbrug af elektricitet i fx virksomheder og af alt privat forbrug i boliger, der ikke er elopvarmede.

Se xELAL § 6x, stk. 1, som er indsat ved xlov nr. 1724 af 27. december 2018x.

2020
Energiafgift øre/kWh 89,2

Løbende leverancer af elektricitet (satsændringer)

For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden begynder før og sluttes efter en satsændring, anvendes de ændrede satser for så stor en del af leverancen, som perioden fra datoen for satsændringen til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til hele afregningsperioden.

Med Skatteforvaltningens tilladelse kan der ske afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancen, som der skal betales afgift af.

Tidligere afgiftssatser

Afgiften på elektricitet og elvarmeafgiften har indtil 1. januar 2014  bestået af flere afgiftselementer: energiafgift, energieffektiviseringsbidrag, eldistributionsbidrag, tillægsafgift og energispareafgift efter CO2-afgiftsloven.Ved xlov 903 af 4. juli 2013 xer energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet afskaffet, og afgiften på elektricitet efter elafgiftsloven er hævet tilsvarende. Afgiften på elektricitet er samlet i én afgiftssats efter elafgiftsloven. I nedenstående fremgår afgiftssatserne efter elafgiftsloven i perioden 2014 til 2018.

Afgiftssatser for elvarmeafgift

Afgiftselementer

2015

2016

2017

2018

2019

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

38,0

38,3

40,5

25,7

25,9

Afgiftssatser for andet forbrug af elektricitet

Afgiftselementer

2015

2016

2017

2018

2019

Afgift i alt efter elafgiftsloven (elafgift)

øre/kWh

87,8

88,5

91,0

91,4

88,4