Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Selvangivelses- og oplysningspligter (A.B.1)
  • Registreringspligt (A.B.2)
  • Bogføring og regnskab (A.B.3)
  • Angivelse og betaling af skatter og afgifter (A.B.4)
  • Skønsmæssige ansættelser (A.B.5)
  • Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed (A.B.6)
  • Told (A.B.7)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Afsnit A.B.1.2.2.8.4 om identifikation og indberetning af finansielle konti er omskrevet således, at afsnittet udover aftalen af 15. november 2012 mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater vedrørende beskatning af konti i udlandet (den såkaldte FATCA-aftale) også indeholder de regler, der implementerer OECD´s Common Reporting Standard og Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet.

Bekendtgørelse nr. 609 af 1. juni 2017 om ændring af momsbekendtgørelsen - fakturakrav ved tvangsauktionssalg - ny § 60 a i momsbekendtgørelsen - er indarbejdet i afsnit A.B.3.3.1.2.

I afsnit A.B.1.2.1.6 er teksten vedrørende indberetning, når to eller flere skattepligtige civilretligt har sameje af aktiver eller har fælles låneforhold, omskrevet, således at vejledningen er i overensstemmelse med lov og bekendtgørelse.

I afsnit A.B.1.2.2.8.2 og afsnit A.B.1.2.2.8.3 er det præciseret, at indberetningspligten ikke omfatter pligt til at indberette oplysning om kautionister, når disse inddækker en låntagers forpligtelser.

Der er indarbejdet et antal afgørelser i vejledningen. Se nedenstående oversigt over indarbejdede afgørelser.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

SKM-nr.

Afsnit

SKM2017.5.BR

A.B.5.3.3

SKM2017.40.BR

A.B.3.3.1.1

SKM2017.139.ØLR

A.B.5.3.3

SKM2017.145.BR

A.B.3.3.1.2, A.B.3.3.1.6

SKM2017.156.BR

A.B.5.3.3

SKM2017.407.ØLR

A.B.5.3.3

SKM2017.327.HR

A.B.1.2.2.9

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter