Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter LL § 8 A, LL § 12, stk. 3, eller efter BAL § 3, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Godkendelse efter LL § 8 A
  • Godkendelse efter LL § 12, stk.3
  • Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra g
  • Liste over godkendte foreninger.

Godkendelse efter LL § 8 A

De foreninger, der er markeret med ¹), er godkendt i henhold til LL § 8 A, stk. 2, som berettigede til i 2017 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren.  Fradraget kan højst udgøre 15.600 kr. i 2017. I 2018 udgør det maksimale fradrag 15.900 kr. 

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 8 A, stk. 2, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra f.

Godkendelse efter LL § 12, stk. 3

De foreninger, der er markeret med ²), er godkendt efter LL § 12, stk. 3, til i 2017 at modtage løbende ydelser efter LL § 12, stk. 2, med fradragsret for giveren.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 12, stk. 3, medfører desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv. efter BAL § 3, stk. 1, litra f.

Godkendelse efter BAL § 3, stk. 2 og § 3, stk. 1, litra g

De foreninger, der er markeret med ³), er godkendt efter BAL § 3, stk. 2, til at modtage arv boafgiftsfrit og dermed omfattet af BAL § 3, stk. 1, litra g.

Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, som er godkendt i henhold til LL § 8 A eller 12, stk. 3, må modtage arv mv. afgiftsfrit. Se BAL § 3, stk. 1, litra g, og ovenfor. Disse er ikke markeret med 3), men kun med 1) og/eller 2).

Liste over godkendte foreninger

Følgende foreninger er godkendt

CVR-nr.             Navn mv.

31841178         100 % for Børnene 1,2

25854748         4H 3

11724493         AC International Børnehjælp 1,2

19527433         Adda - Agricultural Development Denmark Asia 1

12771975         ADHD-Foreningen 1

20074035         Adra Danmark 1,2

11656706         Afdelingschef i Finansministeriet Poul Plate og Hustru Karen Plates Legat Til Minde Om Deres Forældre 3

27161022         Afrika InTouch 1,2

13729107         Afrika Kontakt 1

35561862         Agape Indien Danmark 1,2

32985408         Agerskov Valgmenighed 1,2

35367586         Aglow International Danmark 1,2

29361444         Akacia Fonden 1

33916493         Akaciegårdens Plejehjemsfond 3

25855116         AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde 1,2

84873810         Aktion Børnehjælp 1,2

26576709         Aktiv Mission 1,2

26179041         Alfred Christensen og hustru Ellen Marie Augusta Christensen Fond 3

38592823         Alletiders støtteforening til Hammerum-Gjellerups haludvidelse 1

15009284         Alzheimerforeningen 1,2

21539414         Amnesty International Dansk Afd 1,2

19168948         Anders Lassen Fonden 1

26401739         Angstforeningen 1

29047650         Anima 1

28622643         Anker Fjord Hospice 3

16569631         Annelise & Gunnar Dransfeldts Fond 3

68102413         APOSTOLSK KIRKE I DANMARK 1,2

10526094         Areopagos Danmark 1,2

17837605         ARKEN Museum for Moderne Kunst 1

39799928         ARoS Aarhus Kunstmuseum 1

38117416         Askov Højskole 1

32908691         Assentoft Frikirke 1,2

55335028         Astma-Allergi Danmark 1,2

17775901         Astma-Allergi Foreningen 1

10267099         Aulum Fritidscenter 1

11233716         Aulum Vinding Vind Valgmenighed 1,2

35896937         Azadi - Humanitarian Organization 1

13049610         Balle Valgmenighed 1,2

29235899         Baobab Fonden 1,2

61853413         Baptistkirken Bornholm 1,2

62756616         Baptistkirken i Danmark 1,2

19152812         Baptistkirken Nørresundby - Vodskov 1,2

37768715         Baptistkirken Odense 1,2

61987916         Baptistkirken Pandrup-Birkelse 1,2

16686190         Baptistkirken Sydjylland 1,2

16800074         Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende 1

25361547         Benediktinerinderne af den helligeLioba 1,2

19688828         Bering Valgmenighed 1,2

36942576         Bestseller Foundation fond 2

27220010         Betania KirkeCenter Blåhøj 1,2

45015416         BETHANIAKIRKEN 1,2

33294875         Bethel World Mission Church 1,2

61958215         Bethelkirkens Baptistmenighed 1,2

16015385         Bethlehemsfællesskabet 1,2

75576315         BEVICA FONDEN 3

18097044         Bibel og Missionscentret 1,2

30132564         Bibellæser Ringen i Danmark 1,2

32165915         Birkebjergkirken Det Danske Missionsforbund 1,2

12546653         Biserica Crestina Adventista de Ziua a Saptea Conferinta Moldova 1,2

60573816         Blidstrup Efterskole 1

89641616         Blindefonden - Fonden for Aktive Blinde 3

20237333         Blæksprutterne 1

60786615         Blå Kors Danmark 1,2

80489919         Blåkildekirken Maran-Ata Menigheden 1,2

34753342         Borgerkirken 1,2

69182313         Bork Havn Musikfestival 1

29888051         Bornholmerkirken 1,2

17589415         Bornholms Højskole 1

17025643         Bornholms Kunstmuseum 3

52771617         Bovlund Frimenighed v/Lasse Bergholt 1,2

29659060         Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet 1,2

59799916         Brandbjerg Højskole 1

58202118         Brande Baptistkirke 1,2

29908850         Brdr. Jensens Studielegat 3

31703247         Breklum Mission 1,2

10234808         Brenderup Højskole 1

35263144         Bridgefonden 1

31508002         Broderbaandet af 17. April 1917 1

56036717         Brovst Baptistmenighed 1,2

18623072         Brunstad Kristne Menighed, Holstebro 1,2

16717703         Brunstad Kristne Menighed, København 1,2

26548314         Bryd Tavsheden 3

67105419         Brødremenighedens Danske Mission 1,2

45455319         Brødremenighedens Regnskabskontor 1,2

33845510         Brørup Hallerne 1

37931713         Brøruphus Efterskole 1

32250181         Buddhistisk Samfund 1,2

81476519         Byens Kirke 1,2

31793025         Byens Valgmenighed 1,2

11608736         Byggefonden for Rudolf Steiner Skoler 1

35119418         Bykirken 1,2

34827613         Bykirken i Vejle 1,2

11614841         Bystævneparkens Venner 3

18136619         Børkop Højskole 1

27123112         Børn & Tro 1,2

28018754         Børn i Afrika 1,2

25300823         Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- ogforskningscenter 1

35202102         Børne Hjernecancer Foreningen 1,2

25627997         Børne- og UngdomsOase 1,2

36007931         Børnebasketfonden 1

18403498         Børnecancerfonden 1,2

33969813         Børnefonden 1,2

35913807         BørneLungeFonden 1

55582718         Børnenes Kontor 1

23352311         Børnenes Kontors Sekretariat 3

23190419         Børnesagens Fællesråd 1

31715105         Børneulykkesfonden 1,2

10634792         Børns Vilkår 1,2

29563497         BørnSulter 1,2

45639614         Bøvling Valgmenighed 1,2

35777407         C&C Hjælpeprogrammer 1

30887387         Café Exit 1

12921047         Care Danmark Fonden for Frivillig U-Landsbistand 1,2

29439915         Caritas Danmark 1,2

10455537         CENTER FOR FORMIDLING AF NATURVIDENSKAB OG MODERNE TEKNOLOGI (FOND) 1

28240430         Center for politiske studier 1,2

28012470         Center for Ungdomsstudier 1

32041701         Center for Visdom og Medfølelse - Tong-Nyi Nying-Je Ling 1,2

33993692         Centerkirken i Hirtshals 1,2

30688023         Child Care Denmark 1,2

33836767         Chin Baptist Church Ringe 1,2

33848048         Chin Baptist Church, Esbjerg (CBC- Esbjerg) 1,2

33933185         Chin Bethel Church 1,2

14279504         City Kirken 1,2

19314278         City Kirken v/Philip Dupont 1,2

70436914         Citykirken Aarhus 1,2

21314307         Colitis - Crohn Foreningen 1

29998248         Copenhagen Bethel Missionary Baptist Church 1,2

19596915         Copenhagen Business School Handelshøjskolen 3

16220809         Copenhagen Community Church 1,2

36493003         COPENHAGEN CONTEMPORARY-FONDEN 1

28240392         Copenhagen Family Church S/I 1,2

53060811         Copenhagen International School 1

29086052         Copenhagen Study Centre 1,2

48612016         Cystisk Fibrose Foreningen 1,2

75318219         D S I/ Givskud Zoo Zootopia 1,2

49661517         Danish International Adoption S/I 1

29874263         Danish Muslim AID 1,2

58229717         Danmark-Amerika Fondet (Danmarks Amerikanske Selskab) 1

11802990         Danmarks Bløderforening 1,2

37836532         Danmarks Busmuseum Fond 1

84720410         Danmarks Filatelist Forbund 1

25801792         Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1,2

15796146         Danmarks Jægerforbund 1

14626344         Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse 1,2

16064696         DANMARKS NATURFOND 1,2

60804214         Danmarks Naturfredningsforening 1,2

30292103         Danmarks Traktormuseum 3

30402219         Danmarks Unge Katolikker 1,2

25191501         Danmission 1,2

57661313         Dansk Armeniermission 1,2

17012177         Dansk Balkan Mission 1,2

53551319         Dansk Bibel-Institut 1,2

18203928         Dansk Blindesamfund 1,2

21299014         Dansk Boldspil-Union 1

21438871         Dansk Brystkræft Organisation 1

60468818         Dansk Børnefond 1,2

30046412         Dansk Dyreværn 3

19355616         Dansk Dyreværn Aalborg 3

16049913         Dansk Dyreværn Århus 1,2

27020615         Dansk Europamission 1,2

18140691         Dansk Fibromyalgi-Forening 1,2

20699310         Dansk Flygtningehjælp 1,2

20553413         Dansk Folkehjælp 1,2

13035598         Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen 1,2

66381617         Dansk Forening for Rosport 1

25708679         Dansk Georgisk Venskabsforening 1,2

35779809         Dansk Glaukom Forening 3

55269815         Dansk Handicap Forbund 1,2

53439713         Dansk Jernbane-Klub 1

11881815         Dansk Kennel Klub 1

29733333         Dansk Kherware-Mission 1,2

63141712         Dansk Kristelig Sygeplejeforening 1,2

53361919         Dansk Kvindesamfund 1

17040499         Dansk Missionsråd 1,2

35353194         Dansk Nefrologisk Selskab 3

18355590         Dansk Oftalmologisk Selskab 3

54752415         Dansk Ornitologisk Forening 1,2

15275413         DANSK PELSDYRAVLERFORENING a.m.b.a. 1

62496517         Dansk Sejlunion 1

33308418         Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig 3

11428010         Dansk Svæveflyver Union Svæveflyvecenter Arnborg 1

28997507         Dansk Søredningsselskab 1

31704073         Dansk Teltmissions Menighed 1

34640122         Dansk Vegetarisk Forening (DVF) 1

35326529         Dansk Velgørenheds Halvmåne 1

53439012         Dansk Veteranbil Klub 3

27708099         Dansk Vietnamesisk Forening 1

28442548         Danske Baptisters Kvindenetværk 1

27422810         Danske Baptisters Spejderkorps 1

38660918         Danske Diakonhjem 3

13093113         Danske Døves Landsforbund 1

11641849         Danske Flyveres Fond 3

27150632         Danske Hospitalsklovne 1,2

18724413         Danske Kirkers Råd 1,2

27534570         Danske Sømands- og Udlandskirker 1,2

21903493         Dansk-Indisk Børnehjælp 1,2

89105919         Dansk-Jødisk Venskab 1,2

18967006         DanskOase 1,2

33545819         DcH-Svendborg 3

62929219         De grønne pigespejdere 1

34744866         De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune 1

34509263         De små glæder 3

11637930         De Smaa Glæders Legat 3

30288343         Den Albanske Troessamfund i Danmark 1

38996355         Den Almennyttige Fond Dansk Europamission 1,2

26765730         Den Almennyttige Støttefond af 2.2.2002 1

31484332         Den almenvelgørende Fond Kids Aid Danmark 1

27354289         Den Armensk Apostolske Kirkes Menighedsråd 1,2

64050028         DEN BLÅ PLANET, DANMARKS AKVARIUM 1,2

30770803         Den buddhistiske forening DHAMMAKAYA I DANMARK 1

46047117         Den Danske Israelsmission 1,2

30322126         Den Danske Nationalkomité for United World Colleges (United World Colleges Danmark) 1

25092414         Den Erhvervsdrivende Fond Naturbornholm 1

26422728         Den Evangeliske Frikirke 1,2

27059112         Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark 1,2

36079010         Den Gamle By Danmarks Købstadmuseum 1

29109540         Den Internationale kristne Ambassade Jerusalem,dansk afd. 1,2

67791819         Den Katolske Kirke i Danmark - Ansgarstiftelsen 1,2

32167624         Den Kinesiske Kirke i København 1,2

55876118         Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond 1

28960972         Den Koptisk-Ortodokse Kirke 1,2

29587027         Den Kristne Forsamling 1

30791630         Den Levende Guds Kirke 1

34414300         Den Makedonske Moske Forening Prespa 1

27786901         Den Mandæiske Mandea 1

34663432         Den Norske Forening av 1863 3

33631316         Den Ortodokse Kirke i Danmark Gudsmoders Beskyttelses Menighed 1,2

69094813         Den Reformerte Menighed 1,2

38879839         Den Rumænsk Ortodokse Kirke i Kolding 1,2

35154590         Den rumænsk ortodokse menighed i Herning 1

36220848         Den Rumænske Ortodokse Menighed i Roskilde 1,2

32869807         Den Rumænske Ortodokse Menighed i Århus 1,2

29867402         Den Russiske Ortodokse Kirke (Moskvapatriarkatet) 1,2

17125605         Den Selvejende Institution Aqua Silkeborg 1

33939434         Den Selvejende institution HospiceVendsyssel 1,2

30047923         Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København 3

82231811         Den Selvejende Institution LindvedHallen 1

47340810         Den Selvejende Institution Noah 1,2

47387868         Den Selvejende Institution Nordjyllands Frikirke 1,2

35172386         Den Selvejende Institution Solhjem 1

25825012         Den Selvejende Institution Sos Børnebyerne, Danmark 1,2

10269474         Den Selvejende Institution Summit Lighthouse i Danmark 1,2

31757320         Den Serbisk Ortodokse Kirke i Kongeriget Danmark 1,2

11577741         Den Sygeplejefaglige Forskningsfond 3

32601286         Den Vietnamesiske Buddhistiske Kulturelle Forening 1,2

32577199         Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed 1,2

31830567         Den Vietnamesiske Kulturforening 1

20934506         Depressionsforeningen 1,2

49478518         Design- & Idrætsefterskolen Skamling 1

55798516         Designmuseum Danmark 1

62905115         Det Danske Bibelselskab 1,2

66741710         Det Danske Missionsforbund 1,2

25951018         Det Danske Missionsforbund Betesda Vadum Kirkecenter 1,2

33812213         Det Danske Sangselskab 3

46071611         Det Danske Spejderkorps 1,2

19307646         Det Islamiske Trossamfund i Danmark 1

19478297         Det Islamiske Trossamfund På Fyn 1

32471811         Det Jyske Musikkonservatorium 3

18227916         Det Jødiske Samfund i Danmark 1,2

34486018         Det Kongelige Danske Haveselskab, Haveselskabet 1,2

10295203         Det Kristne Hjælpecenter Kildegården 1,2

53438911         Det Nationale Åndelige Råd for Baha'ierne i Danmark 1,2

15428376         Det Økologiske Råd 1,2

25975715         Det Økumeniske Studie- & Kontaktcenter 1,2

12656114         Deutshe Evanglische Gemeinde in Malmö und im Sülichen Schweden 1,2

40011218         DGI 1

35231528         Diabetesforeningen Danish Diabetes Association 1,2

17475428         Diakonhøjskolen i Århus 1

12125828         Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen 1,2

69735118         DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur 1,2

34752826         DINNødhjælp 1

29946965         Disuzo Marondera Roskilde 1,2

26581370         Djursland Folkehøjskole 1

21659509         Domstolsstyrelsen 3

13611084         Drys Ind 3

25050053         DSB 3

56490612         Dyrefondet 1

31951860         Dyrenes Alliance 1

21707414         Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1,2

21206296         Dyrenes Venner 1

33317328         Dyreværnet - Foreningen til Værn for Værgeløse Dyr 1

49737017         Dyreværnsforeningen Kattens Værn 1

28741111         Døvemenigheden Sjælland, Lolland- Falster og Bornholm 1

30002008         Døves Frikirke 1,2

15815345         Efterskolen Alterna 1

27410642         Eglise Protestante Baptiste v/Kouassi-Zessia 1,2

20786213         Egmont H Petersens Kollegium 1

19766586         Ehlers-Danlos Foreningen i Danmark 1,2

11617808         Elevunderstøttelsesfond ved Luthersk Missionsforenings Højskole 1

32096050         EMMAUS FONDEN 1

29876738         Enable 1,2

20390980         Endometriose Foreningen 1,2

27776647         Engholmlegatet 3

57415428         Epilepsiforeningen 1,2

20191813         Esbjerg Golfklub 1

67300114         Esbjerg Havne-Service S/I 1

18337231         Esbjerg Kunstmuseum 1

28198477         Europe Harvest Center 1,2

20446897         Eva & Henry Frænkels Mindefond 3

30573714         Evangelieforsamlingen/ Evangeliekirkens Bogsalg 1,2

31566592         Evangeliesalen Den Apostolske Pinsekirke 1,2

15955899         Evangelisk Alliance i Danmark 1

28507291         Evangelisk Luthersk Frimenighed 1,2

57953918         Evangelisk Luthersk Missionsforening i Danmark 1,2

31705347         Evangelisk Luthersk Netværk 1,2

32568025         Eventure - forening for udvikling af bæredygtige projekter i udviklingslande 1

27476201         F I B C 1,2

20101377         Farsø Efterskole 1

27931111         Farsø-Trængstrup Frimenighed 1,2

34124663         Filskov Friskole og Børnehave 1

11660533         Finansforbundets Centrale Hjælpefond 3

35366784         fiq-child-aid.org 1

45299716         Fiskeri-& Søfartsmuseet 1

12984286         Fjerde Maj Kollegiet På Frederiksberg 1

26540259         Folkekirkens Cafe & Dagligstue 3

36980214         Folkekirkens Nødhjælp 1,2

30399579         Fonden A Race Against Breast Cancer 1,2

10305217         FONDEN BØRNEHJÆLPSDAGEN AF 6. MAJ 1904 1

11678645         FONDEN DANMARKS FLYMUSEUM 1

32939511         FONDEN DANSKE VETERANHJEM 1,2

31172969         FONDEN DANWATCH 1,2

62572019         Fonden Den danske Diakonissestiftelse 1,2

11625339         Fonden En God Start i Livet 1

64037919         Fonden Ensomme Gamles Værn 3

34909318         Fonden for drift og udvikling af Fængselsmuseet 1

14242686         Fonden for Focolare Bevægelsen Marias Stiftelsesværk Kvindelig Afdeling 1,2

16081078         Fonden for Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1

55585512         FONDEN FOR KFUM'S SOLDATERMISSION I DANMARK 1,2

17555200         Fonden for Randers Regnskov 1

27313566         Fonden for Socialt Ansvar 1,2

34637806         Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk 1

34203083         FONDEN FRISTADEN CHRISTIANIA 1

74303528         Fonden Gotvedinstituttet 1

36049081         FONDEN HUMAN PRACTICE FOUNDATION 1

79005312         Fonden Krisecentret Røntofte 3

19961486         Fonden Martinus ÅndsvidenskabeligeInstitut 1

32387306         Fonden Mindsteps Videncenter 1,2

29084068         Fonden Mælkevejen 1

72988515         Fonden Mødrehjælpen 1,2

35662464         FONDEN ODSHERRED ZOO RESCUE 1

20546271         Fonden Oluf Høst Museet 3

35778497         Fonden Ordo Templi Dania 1,2

21400572         Fonden Projekt Udenfor 1,2

11560636         Fonden Rednings Teknisk Samling 3

33247257         FONDEN SAGNLANDET LEJRE, HISTORISK-ARKÆOLOGISK FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSCENTER 1

13063117         FONDEN SAMVIRKENDE MENIGHEDSPLEJER 1,2

18210851         Fonden Settlementet på Vesterbro 1

17501682         Fonden Skandinavisk Børnemission /Children's Mission, Denmark 1,2

31408261         Fonden Tarab Institute International 1,2

25813685         Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed 1,2

31957400         Fonden til støtte for danske soldater i internationale militæremissioner 1,2

28422067         FONDEN ULVSBORG HISTORISK VÆRKSTED 1

80968515         Fonden WeShelter 1

10619807         Fondet Til Bekæmpelse af Aids 1,2

26414520         Forening Evangelist 1,2

42147028         Foreningen af Kristne Friskoler 1

18191288         Foreningen Agape 1,2

27104029         Foreningen Ahlul Bait i DK 1

32482260         Foreningen Assist 1,2

26917425         Foreningen Børnelejren på Langeland 1

31799856         Foreningen Cancerramte Børn 1

76843716         Foreningen Dansk Skoleskak 1

16867691         Foreningen Danske Døvblinde (Fddb) 1

18276933         Foreningen Det Europæiske Hus 1,2

31999057         Foreningen Ethiopiens Børn 1

28232101         Foreningen EuroLife Kirke 1,2

33026803         Foreningen Fair Dog 1

20667494         Foreningen Familier med kræftramte børn 1,2

27156126         Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew 3

30759818         Foreningen for Transcendental Meditation 1

32701647         Foreningen Forsamlingshusets Venner 1

35428682         Foreningen Fundamentet 1,2

32725945         Foreningen Globalnyt 1

89198313         Foreningen Greenpeace-Danmark 3

53370616         Foreningen Grønlandske Børn 1,2

34632014         Foreningen Herning Bykirke 1,2

20103388         Foreningen Hus Forbi 1

33696337         Foreningen Håb for Alle 1,2

31218829         Foreningen Klosterhus 1,2

34557144         Foreningen Misbrugsportalen 1

30343344         Foreningen nyt Hesteliv 1

34657556         Foreningen Rosen 1,2

39122715         Foreningen Roskilde Festival 1

16283142         Foreningen Srcm 1

34683395         Foreningen Stupa, Karma Kagyu Buddhistisk Sangha 1,2

31679001         Foreningen Tænketanken CONCITO 1,2

37574171         Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn 1

77823115         Foreningen Ungdom Med Opgave 1,2

32571530         Foreningen Vægterne 1,2

31546982         Foreningen Wonderfestiwall 1

23859319         Foreningen Ørslev Kloster 1

33216750         Foreningen Ådalen Retræte 1,2

38031066         Forfatteren Leif Hasles Fond 3

31705290         Forn Sidr - Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark 1,2

25185927         Forsknings- og Informationscenter for Hinduistisk Kultur 1

46093828         Forælder Fonden 1

37196452         FOUNTAIN OF LIFE MINISTRIES (FOLM) 1,2

16263893         Fredericia Golf Club 1

70770911         Frederikshavn Baptistkirke 1,2

51054512         Frederikshavn Ishockey Klub 1

55559015         Frederikshavn Kirkecenter 1,2

10021936         Fregatten Jylland 1

43417312         Frelsens Hær 1,2

31908701         Fremtid og Håb 1,2

35163336         Friends of the AnneGrethe Schools 1

42837113         Frikirken 1,2

37063878         Frikirken BaptistMidt 1,2

13448000         Frikirken En Åben Dør 1,2

19102785         Frikirken Hillerød 1,2

31226651         Frikirken i Fjerritslev 1,2

27777260         Frikirken i Løgstør 1,2

66741915         Frikirken i Aabenraa- Missionsforbundet 1,2

21841749         Frikirken International Church 1,2

46945018         Frikirken Salem 1,2

67811011         Frikirken Vestsjælland 1,2

34668337         Frimenigheden Broen 1,2

88756711         Frimenigheden Kristent Fællesskab 1,2

34669120         Frimurerlogen Pax Interna 3

31731003         Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 3

22167812         Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1

33891067         From Street to School 1

72402316         Frøstruphave Efterskole 1

10384389         FUGLEVÆRNSFONDEN 1,2

34682445         Fulton Fonden 1

33182767         Furi Appel og Gunnar Niskers Fond til Almennyttige Formål 3

34136327         Fyens Valgmenighed 1,2

11591302         Fælledgårdens Plejehjemsfond 3

32573371         fødevareBanken 1

26820901         Fårevejle Frimenighed 1,2

29491585         Gabriel Jensens Ferieudflugter 3

34745099         Gadens børn 1,2

25073592         Gallo Kriserådgivning S/I 1,2

31644909         Galten Valgmenighed 1,2

27213308         GAME 1

58247618         Gammel Estrup - Herregårdsmuseet 1

44179210         Gerlev Idrætshøjskole 1

10021979         Ghana Venskab 1

42061611         Gigtforeningen 1,2

30145348         GirlTalk.dk 1

75283512         Give-Egnens Museum 1

14220712         Gjellerup Valgmenighed v/B. Götze 1,2

13318840         Glamsdalens Idrætsefterskole 1

35705961         Gode Penge 1

32370756         Gospel Outreach 1,2

36155671         Gospelfællesskabet Bornholm 1,2

32376096         Greater Love 1,2

15503009         Greve Frikirke, Church of the Nazarene International 1,2

35926941         Grow For It 1,2

37360791         Growing Trees Network Foundation S/I 1

60187215         Grundtvigs Højskole Frederiksborg 1

56852417         Grundtvigsk Forum 1

55744114         Grænseforeningen 1

19891275         Græsted Frikirke 1,2

36610611         Gudenaadalens Efterskole 1

33797990         Gurdwara Copenhagen 1,2

14940731         Gymnastik og Idrætshøjskolen v/Viborg 1

79348619         Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1

62239212         Gyttegård Golfklub 1

10688302         Handicappede Børns Ferier 1

31722284         Handicapportalens Støtteforening 3

30325109         Hanstholm - Thisted Pensionist- klub 1

36615559         Harreskovens Blótgilde 1,2

36205997         Haven Church 1,2

30473221         Havrebjerg Valgmenighed 2

31379857         Havredal Praktiske Uddannelser S/I 1

29059608         Haze over Haarum - Harboøre Musikfestival 1

89720516         Hedemølle Efterskole 1

32410820         Hedensted Valgmenighed 1,2

30814649         Hellig Kors Klosters Fond 1

11682073         Herlufsholm-Fonden 3

85896318         Herlufsholms Gods 1

27166148         Herning Frikirke 1,2

26960568         Herning Golf Klub 1

32624952         Herning Kirkes Drengekors Fond 1

24669416         Herning Valgmenighed 1,2

11650244         Hestens Værns Fond Til Fordel for Foreningen Hestens Værn 1

34748446         Hillsong Church Copenhagen 1,2

32486193         Himalayan Project 1

32036333         Hjernebarnet 1

17232932         HjerneSagen - Landsforeningen for mennesker ramtaf blodprop eller blødning i hjernen 1,2

12259670         Hjerneskadeforeningen 1,2

37374490         Hjerte for Afrika 1,2

10394228         Hjerteforeningen 1,2

27983995         Hjerteforeningens Børnefond Børnehjertefonden 1,2

16304042         Hjortespring Golfklub 1

37825093         Hjælp syge børn 1

45182312         Hjørring Baptistkirke 1,2

34018618         Holbæk Baptistmenighed 1,2

36233842         Holbæk Fonden 1

85603116         Holbæk Golfklub 1

30227085         Holstebro Oasekirke 1,2

46698711         Holstebro Pinsekirke 1,2

21596515         Holstebro Valgmenighed 1,2

33993684         Holy Spirit Missionary Church 1,2

19185214         Horsens Pinsekirke 1,2

32692702         Horsens Valgmenighed 1,2

33653786         HortonForeningen Danmarks patientforening for hovedpineramte 1

28829477         Hospice Forum Danmark 1,2

21658308         Hospice Fyn Støtteforening 3

29348405         Hospice Limfjord 3

28944381         Hospice Sjælland Den Selvejende Institution 3

28367201         HospiceSønderjylland 1

37612995         Human Act (fond) 1

33854536         Humanistisk Samfund 1

62446013         Højskolen for Bevidsthedsudvikling 1

33979916         Højskolen Skærgården 1

15756349         Højskolen Østersøen 1

61032312         Høreforeningen 1,2

26007216         Høve Valgmenighed 1,2

38324756         ichurch 1,2

29815607         IDRÆTS- OG KULTUR FONDEN SYDVEST 1

16344540         Idrætsskolerne Ikast S/I 1

16079243         Ikast Golf Klub 1

35427996         Immanuel Chin Church, Rønne 1,2

86327015         ImpactChurch 1,2

65219328         Indenlandsk Sømandsmission 1,2

11645348         Inge Sørensens Kattehjems Fond 1

27992285         Ingeniører uden Grænser 1,2

30328361         International Aid Services Denmark 1,2

26744105         International Christian Community 1,2

30213734         International Church of Copenhagen 1,2

26966019         International City Baptist Church 1,2

17466372         International Harvest Christian Center 1,2

30865219         International Medical Cooperat Comm 1

31952182         International School Ikast-Brande 1

34391548         IOF Skoleforening 3

16701033         Irct International Rehabilitation Council for Torture Victims 1,2

32516319         Islamic Center Jafferia 1,2

34652554         Islamisk Center Vest 1

21670995         Islamisk Kultur- og Undervisningscenter i Danmark Dikev Fonden 1

76317011         Islams Ahmadiyya Bevægelse Bik 1,2

25909429         Israelsmissionens Unge 1

27660568         JDRF Danmark 1,2

76055211         Jehovas Vidners Rigssalsforening- Danmark 1,2

17862073         Jelling Musikfestival 1

30334671         Jesu Hjerte Menighed 1,2

19053393         Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Danmark 1,2

26827531         Jesus Centre For All Nations 1,2

35191798         Johanniterordenen 1,2

35555153         Julehjælpen.dk 1

38883410         Julemærkefonden 1,2

25514386         JÆGERNES NATURFOND 1

20965487         KamillianerGaarden 3

14915508         Karen Blixen Museet,(Rungstedlund Fonden) 1

11681190         Karma Kadjy Skolen 1

29726140         Karmapa Trust 1,2

43481010         Karmelkirken 1,2

16278246         Kattegatcentrets Driftsfond 1

48380719         Kbh's Valgmenighed 1,2

32043542         Kembujeh School friends 1

38087614         Keren Hayesod, Danmark - Den Danske Israelindsamling 1,2

49649118         Kerteminde-Dalby Valgmenighed 1,2

27093612         Kfuk's Sociale Arbejde 1,2

62614617         KFUM og KFUK i Danmark 1,2

40248919         KFUM's Sociale Arbejde i Danmark 1,2

55153418         KFUM-Spejderne i Danmark 1

33972091         Khatamul Anbia Forening 1,2

29068704         Kirkecenter Livets Kilde 1,2

11977391         Kirkefondet 1,2

65219115         Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark 1,2

34905517         Kirken i Kulturcenter Vendsyssel 1,2

82883711         Kirkens Korshær 1,2

27582435         Kirkernes Integrations Tjeneste 1,2

13738610         Kiropraktik & sundhed 3

30647149         KIU - Patientforening Kræft I Underlivet 1,2

27544819         Kjellerup og Omegns Valgmenighed 1,2

78415118         Kkl - Det Jødiske Nationalfond 1

37896314         KLF, Kirke & Medier 1,2

11038719         Klim Valgmenighed 1,2

33393873         KLIMAFONDEN 1,2

15746513         Kofoeds Skole 1,2

67947312         Kolding Golf Club 1

27102409         Kolding Valgmenighed 1,2

26083788         Kontaktcenter Hjørnestenen 1,2

26908264         Kontaktcenter Klippen 1

29951519         Korskirkens Baptistmenighed 1,2

15815000         Krishnabevægelsen/Iskcon 1,2

35422595         KRISHNAHUSET (ISKCON, AARHUS) 1

19136949         Kristelig Handicapforening 1,2

27746055         Kristelig Lutheransk Trossamfund 1,2

20584696         Kristelig Lægeforening 1,2

58986917         Kristeligt Arbejde Blandt Blinde 1,2

51027116         Kristeligt Forbund for Studerende 1,2

18303140         Kristensamfundet i Danmark 1,2

31800188         Kristent Fællesskab Odense 1,2

29873526         Kristent Medie Netværk 1

21522945         Kristent Pædagogisk Institut 1,2

20843012         Kristuskirkens Baptistmenighed 1,2

15063610         Kronborgvejens Kirkecenter, Missionsforbundet 1,2

25605594         Kronjyllands Frimenighed 1,2

55629013         Kræftens Bekæmpelse 1,2

17420291         Kræftforeningen Tidslerne 1

47218268         KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg 1

89030811         Kvindecenterfonden Dannerhuset 1,2

53478719         Kvinderegensen 1

83767510         Kvindernes U-landsudvalg -KULU 1

30464192         Kvisten 1

20741236         København Vineyard 1,2

26815509         Københavnerkirken 1,2

13375097         Københavns Bibeltrænings Center 1,2

19133850         Københavns Bymuseum 3

19600084         Københavns Frimenighed 1,2

65142228         Københavns Golf Klub 1

30425162         Københavns Højskole Forening Vartov 3

32921264         Københavns Moske 1,2

31703220         Københavns Mødelokaleforening 1,2

40751017         Købnerkirkens Baptistmenighed 1,2

37985805         Lai Baptist Church 1,2

17083082         Landsbyfonden 1

84414913         Landsforeningen Autisme 1,2

25318382         Landsforeningen Børns Voksenvenner 1

29646503         Landsforeningen Den Danske Hjælpefond 1,2

25735072         Landsforeningen Downs Syndrom 3

88615913         Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 1

20078634         Landsforeningen for Marfan Syndrom 1,2

19887588         Landsforeningen for Økosamfund 1

33764510         Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn 1

17765639         Landsforeningen Huntingtons Sygdom 3

61308210         Landsforeningen Husdyrenes Vel Fyn 1

55748810         Landsforeningen Lev 1,2

56776915         Landsforeningen Lænken 3

16881171         Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 1,2

14738045         Landsforeningen Praktisk Økologi 1

31705444         Landsforeningen Sathya Sai Baba 1,2

27119719         Landsforeningen Sind 1,2

31351901         Landsforeningen Spor 1

16020648         Landsforeningen Spædbarnsdød 1

20575794         Landsforeningen Til Bekæmpelse af Hjernesygdomme 3

16921289         Landsorganisationen KRIS 1

32804799         Ledreborg Palace Golf Club 1

34632901         Lemvig Bykirke 1,2

11039928         Lemvig Valgmenighed 1,2

60285918         Levring Efterskole 1

23072513         LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 1

31705525         Liberal katolsk kirke i Danmark 1,2

26378028         Limfjordsmuseet Løgstør 1

28637314         Lions Danmark 1,2

27292518         Liselundfondet 1

33234694         LittleBigHelp 1,2

32108369         LIVING STONES BIBLE CHURCH 1,2

69289916         Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune Lafak 3

34552576         Louisiana Museum of Modern Art 1

21358010         Louisiana Museum/ Louisiana-Fonden 3

20615915         Lungeforeningen 1,2

64201115         Luthersk Mission Kbh Afd 1,2

27578144         Luthersk Missions Børn og Unge 1

43899414         Luthersk Missions Højskole 1

17455419         Luthersk Missionsforening 1,2

32225071         Luthersk Missionsforening Bornholm 1

30742427         Luthersk Missionsforening Lolland-Falster Afdeling 1,2

31703239         Luthersk Missionsforening Vestjylland afd. 1

31704030         Luthersk Missionsforening Østjyllands afdeling 1

33925433         Luthersk Missionsforening, Nordsjællands Afdeling 1

31737176         Luthersk Missionsforenings afdeling Sønderjylland-Fyn 1

31403707         Lübker Golf Club 1

31306833         LYLE- Patientforeningen for LYMFEKRÆFT, LEUKÆMI og MDS 1

42889016         Lyngby Baptistmenighed 1,2

32122302         Lyngbygård Golf Klub 1

11577806         Lægeforeningens Forskningsfond 3

54034512         Lærernes Missions Forening 1,2

18010011         Løgumkloster Refugium 1,2

34440417         Løkkefonden 1

64509918         M/S Museet for Søfart 1

34540535         MADINA-TUL-ILM Education Center 1

26960959         Make A Wish Ønskefonden Danmark 1,2

60697612         Mariagerfjord Frikirke 1,2

26694450         Marie og Svend A. Sønderups Fond 3

35388753         Marjattahjemmenes Støttefond 1,2

29996148         Masanga 1

34640092         Maternity Foundation / Fondet 1

17010077         Medecins Sans Frontieres/Læger Uden Grænsers Fond 1,2

36371439         Mejerifolk uden Grænser 1

86843528         Mejlby Efterskole 1

18243717         Mellemfolkeligt Samvirke 1,2

23708817         Mellerup Valgmenighed 1,2

34661553         Menigheden Rangjung Yeshe Sangha 1,2

15500301         MENIGHEDSFAKULTETET 1,2

33288379         Mercy Outreach Danmark 1

34668361         Mercy Ships - Danmark 1,2

21418870         Merkur-Fonden 1,2

61692711         Metodistkirken i Danmark 1,2

53276318         Metodistkirkens Sociale Arbejde Centralmissionen 1,2

58333816         Michael Skolen 1

52025214         Midtsjællands Baptistmenighed 1,2

25277910         Migræne & Hovedpineforeningen 1

27171133         Mindefonden for skovrider, godsforvalter A.R. Hansen, Halsted Kloster 3

29489491         Mindelegat efter Kirsten og Hans Rasmussen Falster 3

14933999         Minhaj ul Quran International Denmark (MQI-DK) 1,2

34027609         MinVenKatten 1

44132818         Mission Afrika 1,2

30026144         Mission Aviation Fellowship Danmark 1,2

31703263         Mission Danmark 1,2

14723692         Mission Øst 1,2

56170219         Missionsfonden af 4/5 1964 1,2

35276319         Missionsforbundet v/Hanne Kofoed 1,2

27493416         Missionsforbundets Kirke i Osted 1,2

39881012         Moesgård Museum 1

16460400         Mollerup Golf Club 1

35559892         Monument og mindepark for Jyllandsslaget d. 31.05.1916. 1

13494517         Morsø Frimenighed 1,2

10158605         Morsø Golfklub 1

31920930         MOSAIK 1,2

18119897         Museet På Koldinghus 1

36314133         Museumscenter Fanø Bads Venner 1

32034063         Musik i Lejet 1

41367857         Musikforeningen Mosstock 1

41628014         Muskelsvindfonden 1

38347713         Mølleåens Golf Klub 1

29673845         møn golfklub 1

25085396         N L O Danmark 1,2

62513217         N Zahles Skole 3

22139118         Nationalmuseet 3

32220541         Naya Jiwan 1,2

34668310         Nepal 2010 1,2

19594939         Netværket for Økologisk Folke- Oplysning og Praksis 1

28004923         Netværkskirken Metropol 1,2

21353736         Nexø Frikirke 1,2

27025153         Nexø Kristne Skatecenter 1

29016100         NGO Fontana 1,2

12235607         Nibe Festival 1

19981495         Nordborg Golfklub 1

70546310         Norddjurslands Valgmenighed 1,2

33969708         Nordjylland Chin Church 1,2

23035855         Nordjyllands Historiske Museum Aalborg Historiske Museum 1

31116511         Nordschleswigsche Gemeinde 1,2

30950933         Nordsjællands Jernbaneklub 1

31548527         Nordsjællands Valgmenighed 1,2

72989228         Nordsøen Oceanarium 1

82388117         Norea Radio Danmark 1,2

31683688         Nyapostolsk Kirke i Danmark 1,2

59264710         Nyreforeningen 1,2

16641197         Nyreforeningens Forskningsfond 3

26753775         NYT LIV 1,2

60203911         Næstved Bykirke 1,2

20930942         O.C.D. Foreningen 1

17543407         OAC Danmark - Friluftsmissionen 1,2

19086291         Odd Fellow Ordenens Børnefond af 1994 under Dansk Røde Kors 3

21457434         Odd Fellow Ordenens Hospice Fond 3

17482300         Odder Frimenighed 1,2

59784528         Odder Højskole 1

13680515         Odder Valgmenighed 1,2

61474315         Odense Valgmenighed 1,2

34426244         Odense Vineyard 1,2

12610572         Odense Zoologiske Have 1

34561249         Oikosfonden 1

14268235         Ok-Fonden 3

19793192         Ollerup Efterskole Sang og Musik 1

11451772         Operation Mission 1,2

88558316         Kirken CONNECT 1,2

29076502         Red Orangutangen 1,2

29560366         Oplev Jesus 1,2

36995947         Orangutang Fonden 1,2

11863418         Ordet og Israel 1,2

14791418         Osted Valgmenighed 1,2

16156345         Osteoporoseforeningen 1

38548735         Outrup Fonden 1

36174951         OvaCure 1,2

11630405         Overlæge Dr. Med. Einar Geert- Jørgensen og Hustrus Legat Administrator Ulrik Ibfelt 3

88136411         Oxfam IBIS 1,2

59174916         P. Carl Petersens Kollegium 1

44301318         Parasport Danmark 1

76294410         Parkinsonforeningen 1,2

33015402         Parohia Ortodoxa Româna din Copenhaga 2

33848072         Patientforeningen Lungekræft 1,2

34438781         Periamma 1

65240017         Peterskolen 1

29281122         Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme 1,2

81414211         Pindstrup Centret 1

27315135         Pindsvinevennerne i Danmark 1,2

70019612         Pinsekirken 1,2

36202513         Pinsekirken 1,2

20423390         Pinsekirken Amager 1,2

40816917         Pinsekirken Bornholm 1,2

16829110         Pinsekirken København Administration 1,2

26965926         Pinsekirken Nyt Håb 1,2

42023728         Pinsekirken Randers 1,2

40511210         Pinsekirken Svendborg 1,2

20356731         Plan Danmark (Fond) 1,2

35778985         Plastic Change 1

34990077         Play31 Danmark 1

29261083         PowerKirken 1,2

70017911         Projekt Kirke 1,2

15448601         Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp 1,2

63972118         Promissio 1,2

28876343         Prostatakræftforeningen 1,2

81935319         Psoriasisforeningen 1,2

19174883         Psykiatrifonden 1,2

63457817         PTU (UlykkesPatientForeningen, PolioForeningen, Specialhospital for Polio- og Ulykkespatienter) 1,2

29681309         Radiohistorisk Forening 3

12917902         Radiumstationens Forskningsfond Att:jørgen Dissing 3

19935434         Randers Frimenighed 1,2

83806710         Randers Golf Klub 1

62044128         Rebild Efterskole 1

63407216         Red Barnet 1,2

27336604         Red Barnet Ungdom 1

31856493         REFUGEES UNITED FONDEN 1

11600441         Refugiefonden- Løgumkloster Løgumkloster Refugie 3

11726208         Refugiets Venners Støttekreds 3

34428948         Regensianersamfundet 1

34684413         Rescue Team 1

17859994         Retten Til Liv 1,2

10734312         Ribe Kunstmuseum 1

51227611         Ringkøbing-Skjern Museum 1

27569102         Ringsted Frikirke 1,2

19379981         Ronald Mcdonald Børnefond 1

59417428         Roskilde Baptistkirke 1,2

14772316         Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse 1

32640869         Roskilde Kulturforening 1

27633994         Roskilde Vineyard 1,2

11637744         Rotary Danmarks Hjælpefond 1,2

45942619         Rudolf Steiner-Skolen 3

17844342         Rumæniensprojektet af 1992 1,2

25958829         Rygmarvsbrokforeningen af 1988 1

22934511         Ryslinge Frimenighed 1,2

42285919         Ryslinge Høj- og Efterskole 1

57101512         Ryslinge Valgmenighed 1,2

67050010         Rødding Frimenighed 1,2

67034228         Rødding Højskole 1

20700211         Røde Kors 1,2

17040928         Røde Kors Hjemmet 3

65307316         Rødovre Kommune 3

52520312         Rønshoved Højskole 1

35297227         S/I Gudenå Hospice 1

46415957         Sammenslutningen Kirkeligt Centrum 1

17877984         Samsø Festival Forening 1

17975714         Sankt Petri Menighedsråd 1

29669287         Sankt Vincent Grupperne 1,2

30140834         Saralystkirken, Det Danske Missionsforbund, Guds Menighed 1,2

26662117         Sarons Slettes Missions- og Nødhjælpscenter 1,2

10367816         Scleroseforeningen 1,2

69091814         Sct Knuds Skole 1

18650142         Sct Maria Hospice Center 1

17758640         Sdr Bork Nødhjælp 1,2

58850713         Sdr Nærå Valgmenighed v/E Rasmussen 2

34012849         Selimiye Stiftelsen 1

34137021         Selskab for Bibelsk Arkæologi 1

31955041         Selskabet Kjæden 3

17505718         Selskabet Lysglimt 1

12896638         Selskabet Til Støtte for Pakistans Kirke 1,2

37051888         Selskabet til støtte for PakistansKirke - Fonden af 2014 1

86717255         Selvejende Institution Betesda 1,2

36127937         Selvejende institution friskole 1

58185728         Sex & Samfund 1,2

28403240         Shir Hatzafon - progressiv jødedomi Danmark 1,2

17318500         Silkeborg Oasekirke 1,2

29029849         Silkeborg Ry Golfklub 1

39681528         Sindal Baptistmenighed 1,2

66740013         Siri Guru Singh Sabha Copenhagen 1

59452517         Sjølundkirken 1,2

15865628         Skagens Kunstmuseer S/I 1,2

19895319         Skanderup Efterskole 1

12526016         Skanderup Grundtvigske Vm 1,2

29585881         Skjern Bykirke 1,2

34628858         Skole og Sundhedsprojekt Gambia - SOS Gambia 1

54354258         Skovlunde Frikirke 1,2

10534216         Skuespillerforeningen af 1879 1

38174886         Skyggebørn 1

20669411         Skyttebladet v/Dansk Skytte Union 1

35609733         SMILFONDEN 1

33328990         Smørum Golfklub 1

56438416         Sofiefonden 3

18870347         Somalisk Familieforening 1

25591186         SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND 3

29060509         Soroptimist International Danmark 1

31811805         Sozialdienst Nordschleswig 3

20248815         Spastikerforeningen 1,2

18426811         Spedalskhedsmissionen 1,2

30903323         SPORTSTAR COLLEGE IKAST-BRANDE FONDEN 1

16861359         Sporvejshistorisk Selskab 1

20054387         St.Alban's Church, Copenhagen 1,2

20493887         Stairway Danmark 1

31977363         Stensbæk Den Holistiske Højskole 1

44752719         Stevns Valgmenighed 1,2

26458242         STH-Servicehunde til Handicappede 1

30876164         Stiftelsen Georg Stages Minde 1

26492084         Storkøbenhavnske Odd Fellow LogersHumanitære Fond 3

20904046         Strandkirkefællesskabet 1,2

58389617         Strandvejskirken 1,2

19017389         STS - International Solidarity 1,2

12627688         Studentergården Selvejende Institution 1

38193961         Støt Din Sag 1

11873103         Støttefond for Møltrup Optagelseshjem 1

33115075         Støtteforeningen for Landsbyhospitalet Heri 1,2

35422811         Støtteforeningen for Sunway Childrens Trust 1,2

36319518         Støtteforeningen Hillerslev Midtpunkt 1

32595057         Støtteforeningen Hospice Sydfyn 1

32183964         Støtteforeningen til Selvhjælp i Uganda 1

36346523         Støttekredsen for Naturfriskolen Nordmors 1

22712012         Sundeved Efterskole 1

30012380         Sundhedspersonalets Missionsfællesskab 1,2

29732884         Svanevig Hospice 3

11326986         Svendborg Baptistmenighed 1,2

34660212         Svendborg Håndboldklub 3

55256616         Svenska Gustafskyrkan 1,2

32858147         SVF - Skagenskolen, Sambuyan Village Friends 1

27473822         Sydbornholms Privatskole 1

63421715         Sydvestjyske Museer 1

51982010         Sydøstsjællands Idrætsefterskole 1

11924913         Syvende Dags Adventistkirken Danmark 1,2

40812318         Sæby Baptistmenighed 1,2

49204418         Sædding Efterskole 1

31736390         Søhøjlandets Kirke 1,2

11747086         Sølund Musik Festival 1

43237314         Sømandsstiftelsen Bombebøssen 3

34540381         Sønderborg og Omegns Kattelaug 1

11611230         Sønderjydsk Hjælpefond 3

11578403         Søndervangs Boligfond 3

11726178         Søster og Verner Lipperts Fond 3

35194398         Taiba 1

27552765         Tandsundhed Uden Grænser 1

31705193         tanzibarn 1,2

29494622         Tariqa Burhaniya 1,2

35342532         Teach First Danmark 1

35318798         Team Rynkeby Fonden 1

29076553         terre des hommes, Danmark 1,2

41979216         Testrup Højskole 1

10142180         Th Langs Skole 1

33566247         The Gospel Fellowship 1,2

86680114         Thise Friskole 1

43058916         Thorsted Frimenighed 1,2

31733650         Thy Rock 1

30046404         Thyreoidea Landsforeningen 1

21987883         Tibet Charity (+ Tibet Charity Trade) 1,2

32578101         Tove Birthe Jensens mindelegat Fond 3

33091702         Trampolinhuset S/I 1

32060145         Trapholt-Fonden 3

16357693         Trehøje Golfklub 1

33985339         Trianglen 1

34448949         Triumphant Family International -Copenhagen 1,2

15933577         Troens Ord, Brande Kristne Center 1,2

34661421         Trossamfundet Saiva Tamil Kultur & Informationscenter 1

34540489         TrygFondens Familiehus 1,2

17494694         Tværkulturelt Center 1,2

68750113         Tylstrup Frikirke 1,2

34025983         Tyrkisk Kultur Forening (TKF) 1

30231678         Tyrkisk Kulturforening 1,2

21538612         Tysk Reformert Kirke 1

31683246         Tænketanken Cevea 1

17389211         Tølløse Baptistmenighed 1,2

30446437         Tønder Festival Forening 1

10691028         Tønder Frikirke 1,2

11676545         Taastrup Menighedshus 1

21053937         U.C.B. (Radioforeningen af 1995) 1

59576410         Ubberup Højskole 1

51885511         Ubberup Valgmenighed v/Lonny Sørensen 1,2

28232160         Uhre Friskole 1

28250479         Ungdommens Røde Kors 1

29352364         Unge for Menneskerettigheder 1

20372303         Unhcr Fn's Flygtningehøjkommisariat 1,2

16184152         Unicef Danmark 1,2

12510020         United Øresundskyrkan Malmø 1,2

26108713         Vaccinationsforum c/o Else Jensen 1

16792810         Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1,2

36146125         Valgmenigheden Church of Love 1,2

68915716         Vallekilde Valgmenighed v/Jytte Gynther 1,2

37232718         Vandel Efterskole 1

65242710         Vanførefonden 3

29045550         Vangelystkontoen 3

28998619         Vanløse Frikirke 1,2

15778989         Varde Golfklub 1

62647728         Vartov Valgmenighed 1,2

83209313         VedvarendeEnergi 1,2

38551914         Vejle Golf Club 1

36850728         Vejle Idrætshøjskole & Vejle Idrætsefterskole 1

32704549         Vejle Oasekirke 1,2

17257579         Vejstrup Valgmenighed 1,2

33238606         Velfærdsdirektoriet, Den Danske Frimurerorden 1

34558825         Vendsyssel Frimenighed 1,2

13145016         Vendsyssel Kunstmuseum 3

45094316         Vendsyssels Historiske Museum 1

34561265         Vennekredsen 3

33549946         Venner til Friplejehjemmet BedstedThy 1

25048091         Ventilen Danmark 1

12186495         Verdens Børn - International Børnehjælp 1,2

32871240         Verdens Børns Velfærdsorganisation 1

78920610         Verdens Skove 1,2

72470915         Vesterbølle Efterskole 1

85031619         Vesterkirken 1,2

22254014         Vestermarkskirken, Grindsted 1,2

68691451         Vestjyllands Højskole 1

85637428         Viborg Internationale Pinsekirke 1,2

21074845         Vig Festival 1

27853528         Vikingeskibsmuseet i Roskilde 1

30037677         Viva Danmark 1,2

36095474         Vojens Nagapoosani Amman Temple 1,2

17265474         Voldhøj Valgmenighed 1,2

64804928         Vraa Baptistmenighed 1,2

13251118         Vrå Valgmeninghed 1,2

31799805         Watpa Copenhagen 1

21246816         WIZO Danmark 1

26397448         World Animal Protection Danmark 1,2

26561779         World Diabetes Foundation 1,2

40781218         Wwf Verdensnaturfonden 1,2

20270802         Wycliffe:Sprog-Kultur-Bibel 1,2

37704512         Xpect, Pinsekirken Herning 1,2

82688919         Youth For Christ Danmark 1,2

91631555         Ys Men International Regio Danmark 1

30019792         Zion Temple Celebration Centre 1,2

32760546         Zion Vækkelses Center 1,2

40482512         Zoologisk Have i København 1,2

10625408         Ældre Sagen 1

11687989         Øjenfonden 3

69838316         Øjenforeningen Værn om Synet 1

26101808         Ølgod Menighedscenter 1,2

26095077         Ølgod Valgmenighed 1,2

35173285         Øsal Ling - Lysets Have 1

25346750         Østens Assyriske Kirke (The Holy Apostolic Catholic Assyrian Church og the East) 1,2

21250619         Østhimmerlands Baptistmenighed 1,2

17462903         Åbenkirke 1,2

15748885         Aabenraa Krisecenter 3

20503270         Åbne Døre 1,2

30205596         AAGE V. JENSEN NATURFOND 1,2

11035612         Ågård Frimenighed 1,2

57933828         Aalborg Citykirke 1,2

17804189         Aalborg Menighedscenter 1,2

98300457         Aalborg Sportshøjskole 1

28192444         Aalborg Valgmenighed 1,2

46983254         Aalborg Zoologiske Have 1

46014812         Århus Baptistmenighed 1,2

34775265         Aarhus Blótlaug 1

32595103         Århus Bykirke 1,2

11717594         Aarhus Symfoniorkesters Fond af 13.April 1983 1

14111638         Århus Valgmenighed 1,2

14571337         Års Frikirke 1,2

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter