Erhvervsmæssige forsøgs- og forskningsudgifter er fradragsberettigede og fragår ved opgørelsen af den personlige indkomst. Se LL § 8 B og afsnit C.C.2.2.2.20. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 2.