Modtagere af offentlige ydelser kan, efter kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik og kapitel 7 i integrationsloven, blive pålagt at tilbagebetale ydelserne. I det omfang ydelserne var skattepligtige ved udbetalingen, får skatteyderen fradrag i den personlige indkomst i de(t) år, hvor tilbagebetalingen sker. Dette gælder følgende fire fomer for ydelser:   

  • Kontanthjælp
  • Introduktionsydelse
  • Særlig introduktionsydelse
  • Engangshjælp

Se PSL § 3, stk. 2, nr. 9, og LL § 8 O, samt forarbejderne til denne bestemmelse. (At LL § 8 O også omfatter særlig introduktionsydelse og engangshjælp fremgår af de specielle bemærkninger til § 5 i lovforslag nr. 161 af 13. marts 2002. Vedtaget som lov nr. 428 af 6.10.2002).