Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af godtgørelsesreglerne, når brændsler anvendes til mineralogiske processer mv.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet er ved xlov nr. 903 af 4. juni 2013x afskaffet. Samtidigt blev elafgiften forhøjet med et beløb svarende til energispareafgiften. Dette samt andre lempelser ved samme lov fører til, at der alene skal betales 0,4 øre/kWh på el til proces fra 1. januar 2014. Mineralogiske processer mv. er også omfattet af dette, og der skal pr. 1. januar 2014 ikke sondres mellem elektricitet til mineralogiske processer og elektricitet til almindelig proces.