Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift for momsregistrerede virksomheder inden for jordbrug, gartneri og skovbrug mv.

Afsnittet indeholder:

Jordbrug, gartneri og skovbrug mv. anvendes som samlebetegnelse for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl.

Bemærk

Energispareafgiften efter CO2-afgiftsloven for elektricitet er ved xlov nr. 903 af 4. juli 2013x afskaffet. Samtidigt blev elafgiften forhøjet med et beløb svarende til energispareafgiften. Dette samt andre lempelser ved samme lov  fører til, at der alene skal betales 0,4 øre/kWh af elektricitet til proces fra 1. januar 2014. Elektricitet til jordbrug, gartneri og skovbrug mv. er også omfattet af dette, og der skal pr. 1. januar 2014 ikke sondres mellem elektricitet til jordbrug, gartneri og skovbrug mv. og elektricitet til almindelig proces.

Se også

Se også afsnit E.A.4.8 om tilskud til dækning af energispareafgift mv.