Indhold

Dette afsnit handler om skønsmæssige ansættelser.

Afsnittet indeholder:

  • Skønsmæssig ansættelse ved manglende selvangivelse (A.B.5.1)
  • Oplysningspligt og skønsmæssig ansættelse efter skattekontrolloven (A.B.5.2)
  • Tilsidesættelse af regnskabet og skønsmæssig ansættelse efter skattekontrolloven (A.B.5.3)
  • Efterbetaling og skønsmæssig ansættelse efter opkrævningsloven (A.B.5.4).