Dato for udgivelse
28 Aug 2012 11:15
SKM-nummer
SKM2012.471.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
12-0182682
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
7-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé
Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2013 (7-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 er beregnet til 3,00 pct.
Reference(r)
Pensionsafkastbeskatningsloven § 21, stk. 1
Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5
Henvisning

Den Juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.G.


I medfør af §§ 21, stk. 1, og 27, stk. 5, i lov nr. 1535 af 19. december 2007 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er 7-månedersrenten for indkomståret 2013 beregnet til 3,00 pct.