Dato for udgivelse
01 Oct 2012 14:24
SKM-nummer
SKM2012.535.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0174815
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
skattefrihed, fradrag, Operation Dagsværk
Resumé

Skatterådet godkendte, at honoraret i forbindelse med Operation Dagsværk 2012 i lighed med de tidligere år skal behandles sådan, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk den 7. november 2012. Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen. Arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som omkostning i driftsregnskabet.

Reference(r)

Kildeskatteloven

Henvisning

Kildeskatteloven


Operation Dagsværk ønsker i november 2012 at gennemføre en landsdækkende indsamling til fordel for et uddannelses- og kapacitetsopbygningsprojekt for irakiske børn og unge, som udgør næsten 50 % af befolkningen i Irak, et land som fortsat er plaget af konflikt og usikkerhed.

Beskrivelse af Operation Dagsværk 2012

Årets projekt er simpelt, men effektivt: gennem sport og leg mødes børn og unge på tværs af stridende grupperinger. Når de leger sammen kan vi se hinanden i et helt nyt lys, og på den måde for gjort op med nogle af de fordomme, som vi alle har om hinanden.

Projektet er centralt funderet i tanken om frivillighed og er baseret på den danske foreningsmodel.

Med sport som udgangspunkt bliver de unge uddannet som trænere og ledere. Projektet giver dem viden og værktøjer til at opbygge foreninger, for på den måde at give dem en platform, hvorfra de kan tage aktivt del i deres samfund. Projektet skal således bidrage til at samle den irakiske ungdom og give dem midler til at gøre en forskel i deres lokalsamfund og samtidig få indflydelse i et samfund der traditionelt tilhøre den ældre generation.

Projektet udføres i samarbejde med Cross Cultures Project Association - en organisation der har specialiseret sig i at arbejde i krigs- og konfliktzoner.

Cross Cultures er Operation Dagsværks partnere og garant for projektets gennemførsel.

Indsamlingen

I lighed med de foregående år vil indsamlingen hovedsagligt foregå ved, at danske gymnasieelever arbejder en enkelt dag i enten private husholdninger eller på erhvervsvirksomheder. De penge der herved tjenes (min. 300 kr. pr. elev) vil gå ubeskåret til Operation Dagsværks projekt i Irak.

Hver arbejdende elev vil medbringe et nummereret "arbejdskort" udstedt af Operation Dagsværk. Arbejdskortet er udstedt elektronisk og udleveres underskrevet af Operation Dagsværks koordinator på den enkelte skole til den enkelte elev. Dette kort skal som kontrol returneres til Operation Dagsværk med kvittering på det indsamlede beløb, fra både arbejdsgiver og elev. Alternativt kan betaling ske elektronisk, direkte fra arbejdsgiver til Operation Dagsværk.

Skatteministeriets indstilling

De udbetalte beløb må betragtes som betalt af virksomhederne m.fl. direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almen velgørende organisation. De enkelte elever, der deltager i Operation Dagsværk, modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor der ikke er noget at beskatte.

Skatteministeriet indstiller til Skatterådet, at man i lighed med tidligere år, imødekommer anmodningen under hensyn til den store deltagerkreds (landsomfattende indsamling), det oplyste om formålet med og baggrunden for indsamlingen, samt at der findes den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede beløb ubeskåret tilfalder Operation Dagsværk.

Afgørelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriet indstilling.