Dato for udgivelse
26 Oct 2012 11:33
SKM-nummer
SKM2012.595.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
12-0217934
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktier, suspension
Resumé

I denne SKAT-meddelelse fastsættes, hvad kursen var på aktierne i Fionia Bank A/S, da aktien blev suspenderet fra handel mandag den 23. februar 2009.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 4

Henvisning

Aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 4


Aktierne i Fionia Bank A/S blev mandag den 23. februar 2009 suspenderet fra handel på NASDAQ OMX København A/S's handelssystem.

I henhold til aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 4, skal aktier, som overgår fra at være optaget til handel på et reguleret marked til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked, og som er omfattet af de særlige regler om små skattefrie beholdninger af børsnoterede aktier, efter overgangen beskattes ved afståelse, ligesom der er fradrag for tab. Ved opgørelse af gevinst/tab skal man i stedet for den oprindelige anskaffelsessum anvende kursen ved overgangen.

Efter en samlet vurdering finder SKAT, at værdien af aktierne i Fionia Bank A/S på suspensionstidspunktet var 0,01 kr. pr. aktie på nom. 10 kr.

Skatteministeriet har i den konkrete situation, hvor der ikke på suspensionsdagen blev foretaget handler i NASDAQ OMX København A/S's handelssystem, bl.a. henset til at der er indberettet en senere handel, som skete til 0,01 kr.

Kursen ved suspension har alene betydning, hvis aktierne hørte til en persons beholdning af skattefrie aktier.