Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærk-ninger

DBO

17.09.1997

L 113 af 28.11.1997

Lov nr. 132 af 25.02.1998

BKI nr. 14 af 03.06.1998

02.03.1998

Virkning 01.01.1999

Protokol

17.09.1997

L 113 af 28.11.1997

Lov nr. 132 af 25.02.1998

BKI nr. 14 af 03.06.1998

02.03.1998

Virkning 01.01.1999

Art. 8 og gyldighed for Grønland på visse punkter

Aftale

Bistand i skattesager

21.06.2005

-

-

BKI nr. 42 af 02.12.2005

10.08.2005

-

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Canada har tiltrådt ændringsprotokollen til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html om Canadas skattemyndighed.