xIndhold

Dette afsnit beskriver reglerne om skatteretlige driftstab og fradrag for udgifter ved tyveri og lignende.x

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også afsnit C.C.2.2.2.18 Udgifter til erstatningsydelser xi selvstændig erhvervsvirksomhed mv.x