Dato for udgivelse
18 Dec 2012 14:52
SKM-nummer
SKM2012.747.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
12-0246735
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Landbrug, fremstillingspriser, pelsdyr, hjorte
Resumé

Skatteministeriet har fastsat vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2012. Satserne blev forelagt Skatterådet på mødet den 18. december 2012.

Reference(r)

Varelagerloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.C.4.3.3


Skatteministeriet har til brug ved skatteansættelsen for indkomståret 2012 fastsat nedenstående vejledende satser.

Vejledende fremstillingspriser (ekskl. moms)

Varelagerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 918 af 2. december 1993, som senest ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2005.

For erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, er fastsat følgende vejledende fremstillingspriser:

Krondyr 1.550 kr.
Kronkalve    910 kr.
Dådyr    810 kr.
Dådyrkalve    500 kr.

Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind

175 kr.

Chinchilla 92 kr.
Blå- og sølvræve, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind 270 kr.
Unger under 3 måneder

0 kr.

Erhvervsdrivende, der driver hjortefarme eller er pelsdyravlere, med kalenderårsregnskab skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de vejledende fremstillingspriser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen, benyttes.