Dato for udgivelse
18 Dec 2012 14:51
SKM-nummer
SKM2012.746.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
12-0246727
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Landbrug, normaludgift, kostdag, egne produkter
Resumé

Skatteministeriet har fastsat vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2013. Satserne blev forelagt for Skatterådet på mødet den 18. december 2012.

Reference(r)

Statsskatteloven §§ 4 og 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.C.4.4.9


Skatteministeriet har til brug for indkomståret 2013 for landbrugere mv. fastsat nedenstående vejledende satser:

a. Normaludgift pr. kostdag

Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

Landbrugere, gartnere, frugtavlere m.fl., der i årets løb har ydet kost til medhjælpere, kan i stedet for den faktiske andel af husholdningsudgifterne fratrække 56 kr. pr. kostdag for hver medhjælper. Det er en betingelse, at antallet af kostdage ikke overstiger det normale antal kostdage for syv helårsarbejdere.

b. Værdi af forbrug af egne produkter for landbrugere

Statsskattelovens § 4, jf. lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten, som senest ændret ved lov nr. 238 af 2. april 1997.

De vejledende mindstesatser er fastsat således:

Ekskl. moms
Okse- og kalvekød pr. kg. 13,80 kr.
Svinekød pr. kg. 7,50 kr.
Hestekød pr. kg. 4,10 kr.
Får- og lammekød pr. kg. 15,50 kr.
Fjerkræ og æg pr. person 195,00 kr.
Mælk pr. person 155,00 kr.

Satserne for fjerkræ og æg samt mælk gælder pr. år pr. person - uanset alder.