Blanketnr.
07.084
Formål med blanketten

Blanketten bruges af pensionsinstitutterne i forbindelse med indberetning og afgiftsafregning af aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum.

Beholdes af pengeinstitut.

PDF-udgave

Hent blanket 07.084 P32

Hent vejledningen

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.