Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde, som er omfattet af reglerne i CHOAL § 22, stk. 1, samt de dertil hørende afgiftssatser.

Afsnittet indeholder:

  • Varer omfattet af dækningsafgift
  • Afgiftssatser for dækningsafgift
  • Tidligere afgiftssatser
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Det afgiftspligtige vareområde i chokoladeafgiftsloven omfatter chokoladex- og xsukkervarer samt dækningsafgift af disse produkter. xIndtil den 31. december 2019 omfattede chokoladeafgiftsloven også en råstofafgift på mandler, nødder, kerner og lignende samt dækningsafgift af disse produkter.x Se CHOAL §§ 1 og 22.

Der er udarbejdet et særskilt afsnit om afgift af chokolade- og sukkervarer. Se afsnit E.A.2.3.

Varer omfattet af dækningsafgift

Afgiftspligten omfatter varer under toldtarifpositionerne 1806, 1901, 1904, 1905, 2008, 2106 og 2202, der indføres eller modtages fra udlandet, og som ikke i sig selv er chokoladex- og sukkerafgiftspligtigex, men som indeholder chokoladex- og sukkerafgiftspligtige xbestanddele.

Eksempler: Dækningsafgiftspligtige varetyper

Følgende varetyper er eksempler på varer med afgiftspligtige bestanddele, der er tariferet under de toldtarifpositioner, som er omfattet af dækningsafgiftspligten.

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao, fx visse pulvere til tilberedning af kakaodrikke, creme, desserter og lignende

Pos. 1806

Tilberedte fødevarer fremstillet af mel, stivelse, maltekstrakt, mælk eller mejeriprodukter, fx visse pulvere

Pos. 1901

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter, fx corn flakes; korn (kerner, flager), undtagen majs, forkogt eller på anden måde tilberedt, fx visse morgenmadsprodukter

Pos. 1904

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, fx isvafler og kræmmerhuse; oblater og lignende varer af mel eller stivelse

Pos. 1905

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, fx kokosmiks (Jordnøddesmør er undtaget fra afgiftspligten)

Pos. 2008

Tilberedte fødevarer, fx visse pulvere og sammensatte tilberedninger

Pos. 2106

Drikkevarer, fx kakaomælk

Pos. 2202

Eksempler: Afgiftspligtige ingredienser

Følgende ingredienser er eksempler på chokoladex- og sukkerafgiftspligtigex bestanddele:

  • Kakaomasse, kakaopulver, kakaosmør, chokolade
  • Lakrids
  • xMarcipan- og nougatmasser m.m.x
  • xTyggegummix

Eksempel: Dækningsafgiftspligtigt produkt

Landsskatteretten har i en klagesag truffet afgørelse om, at der alene skal betales dækningsafgift af indholdet af nødder og kakao i en creme og ikke af cremen som helhed i vafler i en vaffelblanding. Se SKM2019.274.LSR. xFra og med 1. januar 2020 skal der alene betales dækningsafgift af indholdet af kakao, fordi råstofafgiften på nødder er ophævet.x

Bemærk

Fra og med 1. april 2019 udgik toldtarif pos. 2105 af det dækningsafgiftspligtige vareområde, hvilket betyder, at der ikke mere skal betales dækningsafgift af konsumis.

Afgiftssatser for dækningsafgift

Dækningsafgiften betales ved indførslen eller modtagelse fra udlandet - også af virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven - og beregnes på grundlag af vægten af de i varerne indeholdte afgiftspligtige bestanddele. De aktuelle satser udgør fra og med 1. januar 20x20x:

xAfgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1x

25,97 kr. pr. kg

xAfgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2x

22,08 kr. pr. kg

Virksomheder, som ønsker at anvende satsen for sukkerfrie varer, skal kunne fremlægge dokumentation for, at varen opfylder betingelserne herfor. Er virksomheden ikke i stand til at fremlægge denne dokumentation, skal afgiften beregnes efter satsen for sukkerholdige produkter. Se CHOAL § 22, stk. 9.

Bemærk

xIndtil 31. december 2019 var der dækningsafgift på bestanddele af henholdsvis kokos, behandlede jordnødder, andre nødder og kerner samt masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer, jf. CHOAL daværende § 22, stk. 4, nr. 1), 2), 3) og 6). Dækningsafgiften på de nævnte bestanddele blev ophævet fra og med 1. januar 2020, fordi råstofafgiften og afgiftspligten på andre masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer i CHOAL daværende § 1, stk. 1, nr. 4, samtidig blev ophævet. Se § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.x

Tidligere afgiftssatser

Dækningsafgiften har tidligere udgjort:

 

x1.1.2018 – 31.12. 2019x

xVarex

xKr. pr. kgx

xKokos, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1x

x2,90x

xBehandlede jordnødder, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2x

x5,80x

xAndre nødder og kerner, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3x

x11,04x

xAndre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 4x

x25,97x

xAndre afgiftspligtige bestanddele, hvis indhold af tilsat sukker højst udgør 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 5x

x22,08x

xMasser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 6.x

x11,04x

xAfgiftssatserne følger af § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.x

Periode

1.1 2015 - 31.12 2017
Vare Kr. pr. kg
Dækningsafgift, kokos, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 1 5,79
Dækningsafgift, behandlede jordnødder, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 2 11,59
Dækningsafgift, andre afgiftspligtige bestanddele hvis indholdet af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 g, jf, CHOAL § 22, stk. 4, nr. 3 25,97
Dækningsafgift, andre afgiftspligtige bestanddele hvis indholdet af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 g, jf. CHOAL § 22, stk. 4, nr. 4. 22,08

xAxfgiftssatserne følger af overgangsbestemmelserne i § 13 i lov nr. 924 af 18. september 2012

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:
Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2019.274.LSR

Landsskatteretten fandt, at et selskab, der markedsførte forskellige vaffelblandinger, alene skulle betale dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven af indholdet af nødder og kakao i en creme i vaffelblandingen og ikke af cremen som helhed.

Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse og hjemviste sagen til SKAT til foretagelse af den beløbsmæssige opgørelse af dækningsafgiften.

xFra og med 1. januar 2020 skal der alene betales dækningsafgift af indholdet af kakao, fordi råstofafgiften på nødder blev ophævet fra dette tidspunkt.x