Dato for udgivelse
17 Dec 2012 13:15
SKM-nummer
SKM2012.739.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
12-0264807
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat
Resumé
Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillægget for 2013.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 29 B, stk. 8, § 29 B, stk. 8, 3.pkt, § 29 B, stk. 9.
Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, C.D.10.4.9.5.


Under henvisning til § 29 B, stk. 10, jf. stk. 8 og 9, i lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. meddeles det herved, at

  1. Godtgørelsesprocenten udgør 0,4 pct. med virkning for indkomståret 2013.
  2. Restskatteprocenten udgør 3,9 pct med virkning for indkomståret 2013.
  3. Procenttillægget udgør 0,1 pct. med virkning for indkomståret 2013.