Dato for udgivelse
19 Dec 2012 10:19
SKM-nummer
SKM2012.748.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
12-0264752
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Amortisationsrente, rateopsparing, pensionsbeskatningsloven
Resumé

Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for 2013 er fastsat til 4,6585 pct.

Denne SKM erstatter SKM2012.738.SKAT, da amotisationsrenten opgøres efter § 16 i L67 vedtaget den 17. december 2012. 

Reference(r)

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) § 11 A, stk. 2 og 3.
L67 vedtaget 17. december 2012 § 16.

 

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2, C.A.10.2.2.4.1.
Redaktionelle noter

Denne erstatter SKM2012.738.SKAT


Ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, nr. 2, kan en kontohaver, før rateudbetalingen indledes, vælge et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil resultere i lige store årlige rater.

Med henblik på fastsættelsen af den årlige rate, meddeles det herved, at amortisationsrenten for udbetalingsåret 2013 i henhold til pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 3, er fastsat til 4,6585 pct.