Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for anbringelse af midlerne i en aldersforsikring og en aldersopsparing.

Afsnittet indeholder:

  • Aldersforsikring
  • Aldersopsparing.

Aldersforsikring

De regler, der gælder for anbringelse af midlerne på en pensionsordninger med løbende udbetalinger, gælder også for aldersforsikring.  Se PBL § 30 B, stk. 9, og PBL § 15 C, stk. 3, om pensionsordninger oprettet i udlandet.      

Se afsnit C.A.10.2.1.2 om anbringelsesregler for danske pensionsordninger med løbende udbetalinger og afsnit C.A.10.3.2.1.2 om udenlandske aldersforsikringer godkendt efter  PBL § 15 C.

Aldersopsparing

De regler, der gælder for anbringelse af midlerne på en rateopsparing i pensionsøjemed, gælder også for aldersopsparing. Se PBL § 12 A, jf. PBL § 12, stk. 1, nr. 1, og PBL § 11 A, stk. 1, nr. 2, og afsnit C.A.10.2.2.2 om anbringelsesregler for danske rateopsparinger.

Se PBL § 30 B, stk. 9, jf. stk. 1-4, og afsnit C.A.10.3.2.1.2 om anbringelsesreglerne for udenlandsk aldersopsparing.