Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Beløbsgrænsen for 2020 på 5.300 kr. (2019: 5.200), henholdsvis 50.200 kr. (2019: 48.000 kr.) (C.A.10.2.6.3.3.1)
  • Indbetalingerne overskrider beløbsgrænsen (C.A.10.2.6.3.3.2)