Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Beløbsgrænsen for x2019 på 5.200 kr. (2018: 5.100), henholdsvis 48.000 kr. (2018: 46.000 kr.)x (C.A.10.2.6.3.3.1)
  • Indbetalingerne overskrider beløbsgrænsen (C.A.10.2.6.3.3.2)