Indhold 

Fra 1. januar 2013 blev bestemmelsen i SFL § 33 helt omskrevet og reglerne blev dermed ændret gennemgribende. Ændringen blev vedtaget ved lov nr. 925 af 18. september 2012.

Ved lov nr. 649 af 12. juni 2013 blev der i SFL indsat ny § 33 a, der trådte i kraft 1. juli 2013.

De før 1. januar 2018 gældende regler er beskrevet i dette afsnit, der - i nutidsform - beskriver:

  • Regler fra og med 1. januar 2013 (A.A.8.4.2.1)
  • Overgangsregler (A.A.8.4.2.2)
  • Regler til og med 31. december 2012 (A.A.8.4.2.3)