Dato for udgivelse
01 Jul 2004 16:05
Resumé
Halvt så mange klager over ejendomsvurderingen.


Antallet af klager over ejendomsvurderingen er halveret, vurderer ToldSkat efter klagefristens udløb 1. juli.

På nuværende tidspunkt har ToldSkat modtaget omtrent 9.500 klager over ejendomsvurderingen. I 2002 var antallet af klager 37.500.

Se skatteministeren pressemeddelelse.