Dato for udgivelse
12 Feb 2013 10:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Jul 2012 09:17
SKM-nummer
SKM2013.117.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
1-1637/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Logbog, 4. gang, overtrædelse, bøde, frakendelse, næringsbrev, pizzeria, cafe
Resumé

T drev et pizzeria og en cafe. T havde gentagne gange ikke efterkommet SKATs pålæg om at foretage daglige registreringer over ansattes arbejdstider og løn i den af SKAT udleverede logbog.

Byretten fastsatte bøden til 37.000 kr. og frakendte T retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevareengrosvirksomhed i 1 år.

T blev frakendt retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver offentlig godkendelse eller en fond, der driver virksomhed omfattet af lov om næringsbrev i 1 år.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 74 A
Lov om næringsbrev til fødevarebutikker § 11

Henvisning

-


Byrettens dom af 3. juli 2012, nr. 1-1637/2012

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift og tillægsanklageskrift er modtaget den 4. april 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Kildeskatteloven § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1, som indehaver af Pizzaria H1, ikke at have efterkommet SKATs pålæg om at foretage daglige registreringer over ansattes arbejdstider og løn i den af SKAT udleverede logbog ved

a.

den 8. juli 2009 ikke at have registreret NC og TT i logbogen for Pizzaria H1, og

b. (2)

den 17. december 2009 ikke at have registreret JC, LR og NK i logbogen for Pizzaria H1, og

c. (3)

den 21. december 2009 ikke at have foretaget registrering for den 20. og 21. december 2009 i logbogen for Pizzaria H1, og

d. (4)

den 18. marts 2010 ikke at have registreret NS og ikke at have registreret sluttider for alle ansatte i logbogen for Pizzaria H1, og

e. (5)

den 6. maj 2010 ikke at have registreret GK og NZ i logbogen for Pizzaria H1,

2 (6)

Kildeskatteloven § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1, som indehaver af Cafe H2, ikke at have efterkommet SKATs pålæg om at foretage daglige registreringer over ansattes arbejde, arbejdstider og løn i den af SKAT udleverede logbog,

ved den 6. maj 2010 ikke at have registreret WS, LM og SM i logbogen for Cafe H2.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte i medfør af § 11, stk. 1, i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder i et af retten fastsat tidsrum frakendes retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevareengrosvirksomhed.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået, at tiltalte i medfør af § 11, stk. 2, i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder i en tilsvarende periode frakendes retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver offentlig godkendelse eller en fond, der driver virksomhed omfattet af loven.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Der blev afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne specialkonsulent V.1 og V.2 fra SKAT, der blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Personlige forhold

Tiltalte er tidligere straffet

ved

SKATs bødeforlæg af 16. juni 2009 for overtrædelse af kildeskattelovens § 74 A med en bøde på 5.600 kr.,

   

ved

SKATs bødeforelæg af 22. oktober 2009 for overtrædelse af kildeskattelovens § 74 A med en bøde på 7.000 kr

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1 a:

Retten finder, at vidnet V.1 har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring. Det er herefter bevist, at tiltalte har overtrådt kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1, ved ikke at have registreret NC som anført i anklageskriftet. Tiltalte frifindes i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand for ikke at have registreret TT.

Ad forhold 1 b:

På baggrund af anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte for at have overtrådt kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1.

Ad forhold 1 c:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsens rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger. Det er herefter bevist, at tiltalte har overtrådt kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1, som det er anført i anklageskriftet.

Ad forhold 1 d:

Retten finder, at vidnet V.2 har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring. Herefter og til dels sammenholdt med tiltaltes egen forklaring er det bevist, at tiltalte har overtrådt kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1, som det er anført i anklageskriftet.

Ad forhold 1 e:

Retten finder, at vidnet V.2 har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring. Det er herefter bevist, at tiltalte har overtrådt kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1, som det er anført i anklageskriftet.

Ad forhold 2:

På baggrund af anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte for overtrædelse af kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1.

Ad forhold 3 a:

På baggrund af anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte for overtrædelse af kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1.

Ad forhold 3 b:

Retten finder, at vidnet V.2 har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring. Det er herefter bevist, at tiltalte har overtrådt kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1, som det er anført i anklageskriftet.

Ad forhold 3 d:

Retten finder, at vidnet V.1 har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring. Det er herefter bevist, at tiltalte har overtrådt kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1, som det er anført i anklageskriftet.

Ad forhold 4:

På baggrund af anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte for overtrædelse af kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1.

Straffen

Straffen fastsættes til en bøde på 37.000 kr., jf. kildeskattelovens § 74 A, jf. § 74, jf. § 86 A, stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Tiltalte frakendes retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevareengrosvirksomhed i medfør af § 11, stk. 1, i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder i 1 år.

Tiltalte frakendes retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver offentlig godkendelse eller en fond, der driver virksomhed omfattet af loven i medfør af § 11, stk. 2, i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder i 1 år.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal betale en bøde på 37.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte frakendes retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevareengrosvirksomhed i 1 år.

Tiltalte frakendes retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver offentlig godkendelse eller en fond, der driver virksomhed omfattet af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder i 1 år.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.