Dato for udgivelse
14 May 2013 11:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Aug 2012 10:54
SKM-nummer
SKM2013.286.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, S-1341-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, kiosksag, gentagelsesvirkning, absolut, kumulation
Resumé

T, der var kontanthjælpsmodtager, havde i kælderen indrettet en kiosk med stort udbud af forskellige øl, sodavand og vin. T kunne ved SKATs besøg ikke fremvise regninger, kasseregnskab m.v. Engangsemballagen var ikke pantmærket. T var tidligere straffet.

T forklarede at drikkevarerne var købt i Tyskland og Danmark og var til eget forbrug og han havde aldrig videresolgt noget.

Byretten fandt T skyldig og fastsatte bøden til 35.000 kr. Der blev ved bødefastsættelsen lagt vægt på at T tidligere var straffet for overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven samt miljøbeskyttelsesloven.

Landsretten stadfæstede byretsdommen og var enig i at bødestraffen var passende udmålt vedrørende gentagelsesvirkning og at der skulle ske absolut kumulation.

Reference(r)

Mineralvandsafgiftsloven § 21, stk. 1, nr. 2
Lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., § 25, stk. 1, nr. 2
Miljøbeskyttelsesloven § 110, stk. 3
Bekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 118, stk. 1, nr. 5

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 13. august 2012, 13. afdeling nr. S-1341-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Martin Leth Hansen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Anne Louise Bormann, John Mosegaard og Karsten Rifbjerg Erichsen (kst.)

.................................

Byrettens dom af 2. april 2012, SS 4-25310/2011

Anklageskrift er modtaget den 11. november 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 3 og 4,

ved som konstateret af SKAT den 21. januar 2010 under kontrolbesøg i kælderlokale til adressen ...1, hvor 465,57 liter udenlandsk produceret sukkerholdigt mineralvand af mærkerne Red Bull, Miranda, 7Up, Fanta, Tuborg Squash, Sprite, Pepsi, Coca Cola, Faxe Kondi og Hustler Capri og 63,36 liter udenlandsk produceret sukkerfrit mineralvand af mærkerne Pepsi og Coca Cola var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

2.

lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, jf. § 14, stk. 5 og 6 (nu stk. 7 og 8),

som ved konstateret af SKAT den 21. januar 2010 under kontrolbesøg i kælderlokalet til lejligheden på adressen ...1, hvor 33,99 liter udenlandsk produceret øl af mærkerne Tuborg, Carlsberg, Albany og Royal samt 653,68 liter frugtvin af mærkerne Kopparberg, Cool Grape, Somersby og Rekorderlig var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

3.

miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3, jf. stk. 8, jf. § 9, stk. 2, nr. 3, jf. bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 125, stk. 1, nr. 2, jf. § 9, stk. 2, og § 10, stk. 3 (nu nr. 1129 af 27. september 2010 § 118, stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 2 og § 10, stk. 3),

ved som konstateret af SKAT den 21. januar 2010 i forbindelse med kontrol af kælderlokalet til adressen ...1 ikke mindst fire uger forud herfor erhvervsmæssigt, som udbyder og importør af 5.240 pantpligtige produkt- og emballagetyper, at have tilmeldt sig og de nævnte produkt- og emballagetyper til Dansk Retursystem A/S.

4.

miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3, jf. stk. 8, jf. § 9, stk. 2, nr. 2, jf. bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 125, stk. 1, nr. 13, jf. § 20, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2 (nu nr. 1129 af 27. september 2010 § 118, stk. 1, nr. 11, jf. § 19),

ved som konstateret af SKAT den 21. januar 2010 under kontrolbesøg i kælderlokalet til adressen ...1, at have udbudt 5.240 dåser af mærkerne Red Bull, Miranda, 7Up, Fanta, Tuborg Squash, Sprite, Pepsi, Coca Cola, Faxe Kondi, Hustler, Tuborg, Carlsberg, Albany, Royal, Kopparberg, Cool Grape, Somersby og Rekorderlig til salg, selvom disse ikke var pantmærket.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1, V.2 og V.3.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han den 21. januar 2010 havde rådighed over det omhandlede kælderlokale i ...1. Han boede på daværende tidspunkt i ejendommen. Lokalet var 20-25 kvm og opdelt i to rum. Der var et værksted i det ene rum og en vinkælder i det andet. Når man kom ind udefra, kom man først ind i værkstedet.

De drikkevarer, der var i kælderlokalet, var til eget forbrug. Han havde købt drikkevarerne i Tyskland over en lang periode. Han har ikke selv bil, men han kører med andre til Tyskland, når han har mulighed for det, og så deler de udgiften til transport.

Han drikker selv omkring 20 genstande om dagen. Han drikker ofte sammen med venner og familie. Når det foregår hos ham byder han på drikkevarer, ligesom han også tager drikkevarer med, når han kommer på besøg hos nogen. Han har aldrig solgt drikkevarer.

Han har i 2009 vedtaget en bøde, fordi SKAT påstod, at nogle drikkevarer ikke var til eget forbrug. Dengang troede han, at han ikke kunne gøre indsigelse, når SKAT sagde, at han skulle betale.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han også havde drikkevarer i sin lejlighed. Han hentede drikkevarer i kælderen, når der ikke var flere tilbage i lejligheden. Forevist købsnota fra G1 Jernhandel af 16. oktober 2009 vedrørende salg af aluminium mv., forklarede tiltalte, at han solgte sine tomme øldåser. En tom øldåse vejede ca. 15 g, så han havde solgt omkring 7100 tomme dåser ved den lejlighed til G1 Jernhandel. Han tror, at denne sag er opstået, fordi udlejer gerne ville have ham smidt ud af hans lejlighed.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at hans arbejdsområde siden 2004 har været kontrol af kiosker. Han foretog kontrollen den 21. januar 2010 i tiltaltes kælderlokale. Han konstaterede i den forbindelse, at der var indrettet en kiosk i kælderlokalet med stort udbud af forskellige øl, sodavand og vin. Lokalet var indrettet med hylder, og drikkevarerne var stillet op herpå efter, hvilken type drikkevarer der var tale om. Han mener ikke, at der var priser på varerne. Der var ikke noget kasseapparat, og han så heller ikke kontanter eller noget regnskab ligge fremme. Der var et køleskab, der var fyldt op med drikkevarer.

Han bad tiltalte om at fortælle, hvor varerne var købt og til hvilket formål. Tiltalte sagde, at drikkevarerne var købt i Tyskland og Danmark, og at de var til eget forbrug. Han bad tiltalte om at forevise regninger, men det havde tiltalte ikke. Han bad også om at se et kasseregnskab, men det fandtes heller ikke. Engangsemballagen var ikke pantmærket.

..."

Vidnet V.2 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han er indehaver af en kiosk lige overfor ...1. I 2010 klagede han over tiltalte til politiet og SKAT. Nogle af vidnets kunder havde således fortalt ham, at tiltalte stoppede dem og fortalte, hvilke varer de kunne købe af ham. Vidnets omsætning er faldet markant, fordi tiltalte på den måde har taget hans kunder. Han har prøvet at komme i kontakt med tiltalte og drøfte dette, men tiltalte er ikke vendt tilbage til ham. Vidnet har set tiltalte køre rundt i hele kvarteret med varer både foran og bagpå sin cykel. Vidnet har aldrig selv købt varer af tiltalte, og han har heller ikke overværet et salg til andre.

..."

Vidnet V.3 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han har været beboerformand i ...1 i 17 år. Tiltalte flyttede ind i 1997 og flyttede ud for ca. et halvt år siden. Han har ofte set tiltalte køre rundt på sin cykel i kvarteret med drikkevarer pakket på cyklen. Vidnet kan ikke sige, om tiltalte solgte varerne eller gav dem væk, da han ikke selv har købt noget af ham, ligesom han heller ikke har overværet en handel. Han ved imidlertid, at tiltalte har haft et lager af drikkevarer i sit kælderlokale i ...1. Dette blev fyldt op engang imellem med drikkevarer, der blev leveret af store kassevogne.

..."

Oplysningerne i sagen

SKAT foretog den 21. januar 2010 uanmeldt kontrol i et kælderlokale i ejendommen ...1, som tiltalte havde rådighed over.

SKAT traf den 1. marts 2010 afgørelse om opkrævning af afgift hos tiltalte. Af sagsfremstillingen hertil fremgår, at SKAT ved lageroptællingen den 21. januar 2010 fandt 465,57 liter sukkerholdigt mineralvand, 63,36 liter sukkerfrit mineralvand, 33,99 liter alkohol øl svarende til 1728 øl á 33 cl. samt 653,68 liter frugtvin.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er kontanthjælpsmodtager. Han bruger tiden på sine venner, og engang imellem tager han til Tyskland.

Tiltalte har i 2009 vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven samt miljøbeskyttelsesloven.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter mængden af sukkerholdigt mineralvand, sukkerfrit mineralvand, øl og frugtvin, der blev fundet i tiltaltes kælderlokale den 21. januar 2010, sammenholdt med vidnet V.2s forklaring om omsætningsnedgangen i hans kiosk i samme periode, hvor han fik oplyst af nogle kunder, at tiltalte kontaktede dem for at afsætte varer til dem, og vidnet V.3s forklaring om, at tiltaltes kælderlokale en gang imellem blev fyldt op med drikkevarer, der blev læsset af store kassevogne, samt begge de to vidners forklaring om, at tiltalte cyklede rundt i hele kvarteret med drikkevarer pakket på cyklen, er det bevist, at tiltalte erhvervsmæssigt har udbudt de nævnte drikkevarer til salg.

Da tiltalte ubestridt ikke opbevarede følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer i kælderlokalet samt ikke kunne fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, og det derfor ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de pågældende drikkevarer, er tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 1 og 2.

Da tiltalte endvidere ikke mindst fire uger forud for den 21. januar 2010 havde tilmeldt sig og de pågældende produkt- og emballagetyper til Dansk Retursystem A/S, og da det er ubestridt, at de 5.240 dåser, der blev fundet i kælderlokalet, ikke var pantmærket, er tiltalte tillige skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 3 og 4.

Straffen fastsættes til en bøde på kr. 35.000, jf. mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. stk. 6, jf. § 12, stk. 3 og 4, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, jf. § 14, stk. 5 og 6 (tidligere stk. 7 og 8) og miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3, jf. stk. 8, jf. § 9, stk. 2, nr. 2 og 3, jf. bekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 118, stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 2, og § 10, stk. 3, og § 118, stk. 1, nr. 11, jf. § 19 (tidligere nr. 634 af 19. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 125, stk. 1, nr. 2, jf. § 9, stk. 2, og § 10, stk. 3 og § 125, stk. 1, nr. 13, jf. § 20, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 2).

Retten har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven samt miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 §§ 9 og 10 om manglende tilmelding til Dansk Retursystem A/S.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 35.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger herunder 3.100 kr. + moms til den beskikkede forsvarer, advokat Anne Trankjær.

..............................

Østre Landsrets dom af 13. august 2012, 13. afdeling nr. S-1341-12

Byrettens dom af 2. april 2012 (SS 4-25310/2011) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse af straffen.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden berigtigede anklageskriftets forhold 2, således at "nu stk. 7 og 8" ændres til "tidligere stk. 7 og 8".

Supplerende forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1, V.2 og V.3, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han jævnligt kører til Tyskland og køber øl m.v. fordi det er billigere end i Danmark. Han fastholder, at det indkøbte var til eget brug. Han har aldrig videresolgt noget. Han har købt ind i Tyskland i over 20 år og har været der meget ofte op til flere gange om ugen. Han køber stort set alt til husholdningen i Tyskland.

Han har, foreholdt vidnet V.2s forklaring i byretten, aldrig spurgt nogen, om de ville købe af ham.

Foreholdt V.3s forklaring i byretten er det rigtig, at der er kommet drikkevarer med kassevogne. Det har været, når tiltalte kunne køre med til Tyskland i en kassevogn.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at han blev tilkaldt efter at politiet havde fået en anmeldelse om illegal handel. Drikkevarerne var stillet op på en måde, så det var tydeligt for vidnet, at de skulle sælges. De stod således opstillet efter varegrupper på hylder. Der var ingen prisskilte. Der var intet regnskab, fakturaer m.v.

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at han i sin kiosk har mistet omsætning på 2 - 3.000 kr. om dagen. Det er hans indtryk, at folk ringer efter drikkevarer, hvorefter tiltalte kører dem ud på sin cykel. Han har således hørt mange kunder, måske 6 - 8, omtale, at man kunne ringe til tiltalte efter varerne. En kunde har herunder sagt til en anden i vidnets påhør, at den anden kunde ikke skulle købe hos vidnet, men hos tiltalte, der bragte varerne ud. Han har selv set tiltalte køre med drikkevarer på sin cykel. Det er sket dagligt. Vidnet har ikke set tiltalte handle.

Vidnet V.3 har supplerende forklaret blandt andet, at han aldrig har set tiltalte fuld. Han tror ikke på, at tiltalte drikker 20 genstande om dagen. Han har hørt fra mange beboere, at tiltalte sælger drikkevarer. Han har også selv i mange år set tiltalte køre rundt på cykel med drikkevarer. Han kan ikke sige, hvor ofte der har været kassevogne. Tiltalte kørte ikke selv kassevogn. Det var kassevogne, der kom til tiltalte. MJ der bor lige over tiltaltes kælderlokale, har sagt til vidnet, at tiltalte sælger dagligt. Han har ikke hørt andre beboere sige sådan. For at komme ned i kælderlokalet skal som nøgle benyttes et briksystem.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Bødestraffen findes passende udmålt, herunder vedrørende gentagelsesvirkning og således, at der ved bødefastsættelsen skal ske absolut kumulation.

De foreliggende oplysninger om sagsbehandlingstiden findes ikke efter sagens karakter at kunne føre til en nedsættelse af bøden.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.