Dato for udgivelse
02 Jul 2013 09:49
SKM-nummer
SKM2013.454.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-018047
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, dækningsafgiftspligtige forskelsværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 henblik at få fjernet den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 33, stk. 2

Henvisning

Vurderingsvejledningen afsnit E.1.1


Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingerne pr 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006.

Ejendommen som er en blandet bolig- og erhvervsejendom, var ved vurderingerne i 2004 og 2006 bebygget med en bygning med i alt 1.545 etagemeter fordelt med 826 m² beboelse og 719 m² erhverv. Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 ansat således:

Ejendomsværdi:  7.000.000 kr.
Grundværdi: 1.625.300 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 2.873.900 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 53,47 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:
Ejendomsværdi: 7.000.000 kr.
Grundværdi: 1.625.300 kr.

 Dækningsafgiftspligtig værdi: bortfalder

Specifikation af forskelsværdien

Areal Vægt Areal x vægt Samlet vægtet areal I pct.
Beboelse 826 m² 1,0 826,00 m² 826,00 m² 52,57
Lager 373 m² 0,7 261,10 m²
Butik 346 m² 1,4 484,40 m²
Erhverv i alt 719 m² 745,50 m² 745,50 m² 47,43

 

Ejendommen blev ved vurderingen pr. 1. oktober 2006 ansat således:
Ejendomsværdi: 21.300.000 kr.
Grundværdi:  2.400.900 kr.
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: 10.105.300 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi udgør 53,47 % af den samlede forskelsværdi.

Ejendommen burde have været ansat således:
Ejendomsværdi: 21.300.000 kr.
Grundværdi:  2.400.900 kr.

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi: bortfalder

Specifikation af forskelsværdien

Areal Vægt Areal x vægt Samlet vægtet areal I pct.
Beboelse 826 m² 1,0 826,00 m² 826,00 m² 52,57
Lager 373 m² 0,7 261,10 m²
Butik 346 m² 1,4 484,40 m²
Erhverv i alt 719 m² 745,50 m² 745,50 m² 47,43

Da vurderingsmyndigheden henfører mindre end halvdelen af forskelsværdien til erhvervsdelen, er ejendommen ikke dækningsafgiftspligtig jfr. den kommunale ejendomsskattelov § 23A, stk.1.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Vurdering pr. 1. oktober 2004:

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 2.873.900 kr. bortfalder

Vurdering pr. 1. oktober 2006

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på 10.105.300 kr. bortfalder.

Vurderingsmyndigheden har ved vurderingerne i 2004 og 2006 henført en for stor del af forskelsværdien til den afgiftspligtige del.

SKAT har lagt vægt på, at der er tale om en fejl, som kan tilskrives vurderingsmyndigheden. 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter